Aktuality
Upravený ceník služeb od 21.3.2022

Už v minulém ceníku jsme si vyhradili právo na případné zvýšení cen služeb (a tentokrát i cestovného) v případě pětiprocentníího překročení míry inflace.
Nuže čas a jiné události trhly oponou a je to tu.
Benzín za 45,-, dvojnásobná elektřina a plyn, což se promítá do čehokoliv, na co si vzpomenete, to už vážně neutáhneme. Jsme s politováním nuceni oznámit po 2 letech opět úpravu ceníku.
Tolik na vysvětlenou a děkujeme za Vaše pochopení.


KEO4 a jak získat výpis údajů z ROB

KEO4: Registr obyvatel a volby se naplňuje výdejem kompletního kmene aktuálně platného pro Vaši obec z ROB (Registr obyvatel ze Základních registrů)


Práce za časů koronaviru

Krizové řízení a karanténa státu přinášejí jisté změny i v naší práci. Pojďme si probrat jak na změnu vnějších podmínek reaguje naše firma.


Školení spisové služby KEO4 21.5.2019 v Proboštově

Školí ing. Lucie Hlaváčková, Alis, s.r.o.


Seznámeni s programem KEO4: Účetnictví a Příjmové agendy

Dne 16.8.2018 jsme našim zákazníkům zaslali mail s pozváním na nezávazné předvedení nových programů z rodiny KEO4: Účetnictví a Příjmové agendy.


Dovolená 2018

Informace o dovolených ve firmě v letošním létě


GDPR: Smlouva o mlčenlivosti

I naše firma, pochopitelně, reaguje na uvedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do praxe. Zveřejňujeme smlouvu o zachování mlčenlivosti ve věcech zníněného nařízení, se kterými se setkáme během naší práce u Vás, a to přímo na místě nebo pomocí vzdálené správy.


Nabídka provedení analýzy pro potřeby GDPR

Nabízíme provedení auditu uložených osobních dat z hlediska zpracování a procesů při tom z pohledu Obecného nařízení


GDPR a eIDAS aneb co se na nás řítí

Několik bodů, na které byste neměli zapomenout


Už jste slyšeli o eIDAS?

Krátké shrnutí problematiky důvěry elektronických transakcí pro naše zákazníky


Datová schránka typu OVM ve školských zařízení

Po zápisu školského zařízení do registru právnických osob je třeba nově přidělenou datovou schránku (nebo původní existovala-li) zaregistrovat jako schránku OVM (orgánu veřejné moci). Jak na to?


Zákon o střetu zájmů a registr oznámení

Novela příslušného zákona navodila nutnost některých kroků.


Změna ceníku služeb od 1.1.2016

Dnem 1.1.2016 dochází k dílčím změnám v ceníku služeb a prací


Důvěryhodná firma

Jsme důvěryhodná firma. Tedy to neříkáme my (ačkoliv také), ale autorita, která vydává příslušný certifikát po prověření aktivit příslušné firmy zejména na internetu.


Certifikát pro KEO4

Naše firma získala certifikát opravňující instalovat a spravovat produkty produktové řady KEO4 na stanicích i serverech zákazníků.


Změny spojené s programem CRYPTA verze 2 pro SIPO

Česká pošta, s.p. nasazuje nový program pro šifrování změnových souborů pro SIPO. To sebou nese potřebu některých změn v programech SBN.


SBN verze 7.6

Popis nové verze klasického programu pro správu bytového fondu


Použití aktualizační záplaty SBN 7.6

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro nájemní smlouvy od 1.1.2014


Příprava na spuštění základních registrů

Blíží se spuštění základních registrů, zkontrolujte si svou připravenost na jejich provoz.


Letní pozdrav

Plán dovolených a přehled důležitých činností pro léto 2012


Použití aktualizační záplaty SBN 7.51

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro stanovení nájemného od roku 2011 a výpočtem časového rozlišení dluhů s výpočtem opravných položek pro účtárnu.


POZOR! Nezapomeňte na údaje do Registru oznámení
Před započetním účtování roku 2010

Radíme především klídek a postupovat od jednoho k druhému.


Nová verze Správce bytů a nebytů 7.5

Nabízíme verzi SBN 7.5 pro stanovení uvolněného nájemného od rok 2011. Vew verzi 7.51 jsou nynbí vypočteny i závazky podle data jejich vzniku pro stanovení opravných položek.


Nová verze Správce bytů a nebytů 7.4

Nabízíme verzi SBN 7.4 pro výpočet nájemného pro roky 2010 a následující dle platných legislativních změn.


Použití aktualizační záplaty SBN 7.50

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro stanovení nájemnéhood roku 2011 a dalšími úpravami


Použití aktualizační záplaty SBN 7.40

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro výpočet nájemného na rok 2010 a s úpravami pro DPH


Seminář datové schránky a spisová služba KEO-X

V předstihu uvádíme osnovu prosloveného příspěvku na semináři v rámci školení dne 15.6.2009 v Koloseu v Krupce.


Datové schránky a co s nimi

Od začátku roku se objevuje nový fenomén Datové schránky. Zde je několik základních informací pro vás.


Annonce pro podzim 2008

Několik nabídek a informací z naší firmy pro podzim 2008. Školení účetnictví a mezd, aktualizace klasických programů i programy nové a nabídka výpočetní techniky.


Použití aktualizační záplaty SBN 7.30a

Aplikace aktualizační záplaty SBN pro výpočet nájemného na rok 2008. Ve verzi SBN 7.30 byla chyba - v některých případech chybný výpočet zvýšených sazeb pro rok 2008.


Použití aktualizační záplaty pro SBN LITE ver. 7.3

Změna výpočtu nájemného pro jednostranně zvyšované nájmy v roce 2008


Některé problémy zákona 107/2006 Sb.

Informace a diskuze k některým sporným bodům zákona o jednostranném zvyšování nájemného


SBN a zákon 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného

Zákon č. 107/2006 Sb. platí a co je potřeba udělat pro jeho realizaci pro majitele a správce bytů.


Zákon o jednostranném zvyšování nájemného byl přijat

Sněmovna v úterý 14.3.2006 schválila s pozměňovacími návrhy senátu zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Po podpisu prezidenta začne platit od roku 2007.


Problém se zpětnými soubory SIPO

Občas dostanete od SIPA jako zpětný soubor (ZZ, VY, ZA) soubor, kde je po rozkódování viditelná jen jedna věta, ačkoliv by jich mělo být vidět dle průvodky víc.


Nová verze SBN 7.1

Nabídka nové verze


Reinstalace faktur v nové verzi SBN 7.1

Postup reinstalace faktur a UL