Aktuality

Upravený ceník služeb od 1.1.2021

Vzhledem k tomu, že úprava, jak už to tak bývá, směřuje nahoru, byť mírně, je nutné jisté vysvětlení. I naší firmě stoupají nejrůznější vstupy a náklady - aktualizace a údržba programů pro vzdálenou správu, ceny servisních prací v autoservisech, nutná školení pro naši práci, pojistky a řada dalších. Zpravidla se snažíme tyto vstupy nepřenášet ns zákazníky a pracovat s vnitřními zdroji a úsporami. Nakonec vždy po čase se dostaneme ne hranici, za kterou to již není možné. A tato situace nastala nyní.
Jestliže si prohlédnete vývoj cen prací a služeb v archivu ceníků na našem webu, zjistíte, že se tyto úpravy konají ve víceletách termínech. Tentokrát byla tato perioda nejdelší, celých 5 let.
Tolik na vysvětlenou a děkujeme a Vaše pochopení.

Nový ceník prací a služeb platný od 1.1.2021 naleznete ZDE.

KEO4 a jak získat výpis údajů z ROB

KEO4: Registr obyvatel a volby se naplňuje výdejem kompletního kmene aktuálně platného pro Vaši obec z ROB (Registr obyvatel ze Základních registrů)

Používá se k tomu stejný formulář, který se používá získání např. nově narozených dětí. Návod na vyplnění formuláře najdete zde.

Poznamenáváme, že je potřeba nastavit časové omezení na "BEZ OMEZENÍ". Doporučujeme i státní občanstní zvolit "Nezáleží", protože pak dostanete i výpis cizinců hlášených ve Vaší obci dle cizinecké policie.  Pokud použijete jako "Datum zpracování" aktuální datum, odpověď by se měla objevit do několika desítek minut.

Vlastní formulář k vyplnění dle výše uvedeného návodu najdete tady.

Práce za časů koronaviru

Krizové řízení a karanténa státu přinášejí jisté změny i v naší práci. Pojďme si probrat jak na změnu vnějších podmínek reaguje naše firma.

Vládní opatření ohlášená v režimu stavu nouze mají vliv i na činnost naší firmy.

Až na další se samozřejmě všechna školení, konference, prezentace a další hromadné akce ruší.

Svou práci chceme směřovat především ke správě Vašich aplikací dálkově. Posílili jsme naše možnosti vzdálené správy. Kromě Vám asi vesměs znémého programu TeamViewer jsme pořídili jako alternativní možnost velmi podobný program AnyDesk. Na použití toho i onoho je třeba se domluvit s konkrétním pracovníkem vzdálené pomoci.

Osobní zásahy na Vašem pracovišti jsou i nadále po dohodě možné (nijak neodporují požadavku pracovní dopravy), ale v zájmu vzájemné bezpečnosti bychom raději práci směřovali na shora uvedené vzdálené ovládání.

A co zůstalo mimo naší ochoty Vám pomoci stejné? Naše ceny, ovšem!

Děkujeme za pochopení a držme si palce.

Školení spisové služby KEO4 21.5.2019 v Proboštově

Školí ing. Lucie Hlaváčková, Alis, s.r.o.

Jak jsme delší dobu slibovali a již i avizovali, naše firma ve spolupráci s firmou ALIS s.r.o. Česká Lípa pro vás připravila školení ke Spisové službě v informačním systému KEO4.  A to v termínu  21.5.2019 (úterý)  na Obecním úřadu Proboštov (okr. Teplice). Školení proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu a začíná v 9.00, konec bude  cca ve  14,00. Školit bude zkušená metodička z firmy Alis s.r.o. .

Školení je vhodné a důležité pro všechny pracovníky, kteří vedou Spisovou službu v KEO4, začínající i pokročilejší. Oproti dřívějším školením tohoto typu obsahuje i výklad vedení spisovny a skartační řízení, kterážto témata nyní nabývají na významu a aktuálnosti.

Školení by se měl zúčastnit vzhledem o mezené kapacitě prostoru ideálně jeden pracovník z každé organizace, která používá Spisovku KEO4.

Zašlete nám včas své přihlášky dle dispozic, abychom zajistili počet míst k sezení a občerstvení ve správném počtu. Stačí e-mailem.

Budeme se těšit na viděnou.

Za firmu SH servis AV

Ing. Rybola

Vzhledem k potížím s odesíláním elektronické pošty, které nás poslední dobou pronásledují, anoncujeme školení ještě jednou. Přihlášku najdete v příloze k článku. Děkujeme za pochopení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabidka-na-skoleni-ssl-keo4-21-05-2019.pdf 513.8 Kb

Seznámeni s programem KEO4: Účetnictví a Příjmové agendy

Dne 16.8.2018 jsme našim zákazníkům zaslali mail s pozváním na nezávazné předvedení nových programů z rodiny KEO4: Účetnictví a Příjmové agendy.

Dobrý den.

Naše firma ve spolupráci s firmou ALIS s.r.o. Česká Lípa pro vás připravila prezentaci nových programů Účetnictví a Příjmových agend informačního systému KEO4, které nahrazují původní Účetnictví a Poplatky IS KEO-W.  A to v termínech úterý 11.9. v obci Strupčice (okr. Chomutov) a čtvrtek  13.9. v obci Proboštov (okr.Teplice). Obě prezentace se budou konat v zasedací místnosti Obecního úřadu a začínají v 9.00, konec cca v 11,00 – 11.30.

Nové účetnictví se již nyní aktivně instaluje prvním zájemcům i v našem regionu. Ohlasy uživatelů jsou velmi příznivé.

Přijďte se i vy podívat, jak nové účetnictví a modul pro zpracování poplatků vypadá. Dříve či později bude potřeba i z tohoto oblíbeného systému (KEO-W) na novou platformu přejít,  tak uvidíte do čeho časem půjdete. Několik případných dalších zájemců určitě do konce roku ještě můžeme převést, tak tuto nabídku můžete pojmout i jako takové malé seznamovací školení.

Celá prezentace bude zdarma!

Případné podrobné školení již bude hrazené a můžeme ho domluvit dle vašeho zájmu na pozdější termín.

Nyní nám dejte laskavě vědět, kdy, kdo a z jakého úřadu a v jakém počtu osob se určitě zúčastníte, abychom zajistili dostatečný počet míst k sezení a káviček. Stačí e-mailem.

Budeme se těšit na viděnou.

Za firmu SH servis AV

Ing. Rybola

 

P.S:  Sledujte naše zprávy v sekci Aktuality i na našich stránkách www.shav.cz . Pokud někdo ještě stále nemá k dispozici časová razítka či tokeny ME, najdete zde návod, jak si je opatřit a rádi vám pomůžeme s jejich instalací. Do termínu 19.9.2018 kdy vstupuje v platnost, resp. končí generální pardon na nedodržování nařízení eIDAS již mnoho času nezbývá! To tedy pro ty, co používají Spisovou službu IS KEO4.

 

Tato korespondence probíhá na základě oprávněného zájmu fy. SH servis AV (dodavatele a správce SW Alis, s.r.o Česká Lípa) dle definice Obecného na řízení EU č. 2016/679 a nemůže být považována za nevyžádanou obchodní nabídku (spam) dle téhož nařízení. Děkujeme za pozornost.

…………………………………………………………………………………………………

Ing.Vlastimil Rybola – SH servis AV

Žižkova 98, 417 42 Krupka 1

mobil : 603 226 609

e-mail: info@shav.cz

             rybola@shav.cz

web: www.shav.cz

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letakkeo4ucto.pdf 713 Kb

Dovolená 2018

Informace o dovolených ve firmě v letošním létě

MOSZ

 • 15.6 až 1.7.
 • 28.9. až 10.10.

Ing. RYBOLA

 • 6.7. až 15.7.
 • 20.7. až 28.7.
 • 31.8. až 9.9.

Uvedená data jsou orientační a podle okolkností mohou být upravena.

Děkujeme za pochopení a Všem přejeme klidnou a příjemnou dovolenou plnou senzačních zážitků.

 

GDPR: Smlouva o mlčenlivosti

I naše firma, pochopitelně, reaguje na uvedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do praxe. Zveřejňujeme smlouvu o zachování mlčenlivosti ve věcech zníněného nařízení, se kterými se setkáme během naší práce u Vás, a to přímo na místě nebo pomocí vzdálené správy.

Dohoda o mlčenlivosti a zachovávání ochrany osobních údajů

ke Smlouvě o dodávce služeb a prací dle ZL č.: ………………………. ze dne: …………………………

I.

Dodavatel vykonává pro Odběratele servisní služby v oblasti IT. Touto smlouvou se upravuje oblast ochrany osobních údajů (v souladu s Nařízením GDPR), jejichž správcem je Odběratel a se kterými Dodavatel v rámci servisních služeb může přijít do styku.

 

II.

Zhotovitel sjednaných služeb se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal

v souvislosti s plněním smlouvy a které podléhají ochraně osobních údajů.

Zhotovitel je vázán mlčenlivostí po dobu trvání smluvního vztahu, ale i po jeho ukončení.

Zhotovitel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, se kterými přichází do styku v rámci provádění servisních prací pro Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna technická i organizační opatření Objednatele, která zavedl

v souvislosti s ochranou osobních údajů (v souladu s GDPR).

Zhotovitel se zavazuje neprovádět žádné kopie osobních dat a žádná osobní data z objektu Objednatele nevynášet, kromě případů nezbytných pro plnění servisních činností pro Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje bezpečně smazat veškeré zálohy osobních dat, jakmile opadne účel servisního

zásahu.

Zhotovitel provede technická a organizační opatření k zamezení odcizení či ztrátě osobních dat během servisní činnosti pro Objednatele.

Zhotovitel zodpovídá za odcizení či ztrátu osobních dat, která od Objednatele převzal v rámci servisní

činnosti pro Objednatele.

V případě úniku osobních údajů zhotovitel neprodleně informuje Objednatele.

 

III.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Veškeré změny a doplňky této dohody vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran ve formě následně číslovaných dodatků.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


 

V …………………………………… dne: ………………………………………………………..

Podpis smluvních stran:


 

……………………………………………                                                                          ……..…………………………………..

Dodavatel                                                                                                                              Odběratel

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zavazna-dohoda-o-mlcenlivosti-a-zachovavani-ochrany-osobnich-udaju.pdf 394.7 Kb

Nabídka provedení analýzy pro potřeby GDPR

Nabízíme provedení auditu uložených osobních dat z hlediska zpracování a procesů při tom z pohledu Obecného nařízení

Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“ nebo „GDPR“).

 

V této souvislosti naše firma SH servis AV nabízí:

Zpracování analýzy procesů zpracování osobních údajů, která bude obsahovat:

 • předběžný dotazník se stanovením organizační struktury Vašeho úřadu a úvodními informacemi

 • identifikace dat a procesů

 • mapování evidencí obsahujících OsÚ v elektronické i papírové podobě

 • zjištění údajů, které se v těchto evidencích vyskytují

 • zjištění časového cyklu, po který jsou údaje uchovávány a vyhodnocení souladu s Obecným nařízením

 • zjištění všech zpracovatelů OsÚ, kterým tyto poskytujete

 • vyhodnocení rizik spojených se zpracováním OsÚ na Vašem úřadě

 • předběžnou zprávu po prvotním šetření

 • závěrečnou zprávu s celkovou analýzou a hodnocením rizik

 • proškolení zaměstnanců

 

Naše přednosti:

 • Jsme součástí konsorcia, které je členem komory pověřenců pro ochranu osobních údajů a má již praktické zkušenosti se zvládáním této časově velmi náročné problematiky GDPR.

 • Více než 25 let spolupráce s obecními/městskými úřady, svazky obcí a příspěvkovými organizacemi (školy, mateřské školky, domovy důchodců), znalosti v oblasti organizace práce, výpočetní techniky a používaného software. Kdo vás může znát lépe, než stávající dodavatel informačního systému?

 • Osobní a poctivý přístup, vzájemná důvěra.

 • Řada opatření provedených na základě našich doporučení, jejichž opodstatněnost prokázal čas.

 • Víme jak na to. Níže uvedený ceník byl zpracován po zralé úvaze. My si to u vás i u nás odpracujeme!

 • Většina firem se soustředí na práci pověřence. Aby však mohl pověřenec začít pracovat, potřebuje v první řadě kvalitní analýzu. V případě zájmu vám rádi doporučíme vhodného pověřence za výhodných podmínek.

 

 

Orientační ceník dle počtu obyvatel včetně DPH:

0-300 26.620,- Kč jednorázově

301-500 33.880,- Kč jednorázově

501-1000 42.350,- Kč jednorázově

1001-3000 54.450,- Kč jednorázově

Mateřská škola a svazek obcí 14.520,- Kč jednorázově

Cenu pro školy stanovujeme individuálně.

 

Protože je analýza velice časově náročná, mělo by se na ní začít pracovat neprodleně. Čeká nás práce na několik týdnů.

 

Jako úvod do problematiky GDPR pro OVM Vám nabízíme “fyzické“ školení v Proboštově v Kulturním domě dne 13.3.2018 od 9.00 do 13.00“dle zvláštní nabídky.

Další informace budou na našich webových stránkách na adrese: https://www.shav.cz

 

 

GDPR a eIDAS aneb co se na nás řítí

Několik bodů, na které byste neměli zapomenout

Dovolte začít poněkud osobněji. Vznik naší firmy je úzce propojen se satirickými sci-fi romány Douglase Adamse, které jsme jako jaří mladíci (vím, že při pohledu na fotografii v záhlaví se budete ušklíbat) před oněmi 25 lety v zakladatelských dnech oba hltali a slzeli smíchy. Nejznámější a také zfilmovaný je „Stopařův průvodce po Galaxii“, výtečné ovšem všechny. Hlavní hrdinové se při svém putování hlubokým vesmírem prožívají jedno šílené dobrodružství za druhým a jejich „řešení“ bývá ještě absurdnější, než situace, z níž mají uniknout. Jejich eskapády provází úsloví: „Don't panic!”.

Přesně tohle rčení mě napadlo, když jsem probíral, co nás všechny čeká. Mám na mysli roztomilé zkratky eIDAS a GDPR (podrobněji v našich článcích na WWW).

Dobrá, tak si povězme co dělat a v čem Vám můžeme pomoci. Začneme tím jednodušším:

A) eIDAS

1) Opatřit si TokenyME pro uložení elektronických podpisů pro každého jednotlivě. Kupuje se od České Pošty, s.p.

2) Na ně vygenerovat elektronické podpisy i přístupové certifikáty k CzechPointu. Jen tak se zajistí jejich bezpečnost podle požadavků. Drobná nepříjemnost: Neexistuje už záloha podpisů.

3) Objednat si časové razítko a používat s elektronickým podpisem k signování dokumentů.

4) Inovovat nebo vytvořit interní předpisy pro použití a zabezpečení elektronických podpisů a prokazatelně proškolit zaměstnance v jejich dodržování.

 

Jednoduché. A teď něco hustějšího:

B) GDPR

1) Zpracovat si (zadat si) analýzu a audit uložených dat, jejich oběh, životní cyklus a vyhodnocení příslušných rizik z hlediska GDPR.

2) Dokument projednat a stanovit si harmonogram technických, organizačních a jiných nutných opatření.

3) Během toho poptávat osobu, která by pro Vás vykonávala funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba by měla být především Váš partner a nikoli jen nadřízený orgán.

4) Oznámit práva subjektů (občanů) na svých WWW stránkách.

5) Uzavřít smlouvy se zpracovateli Vašich dat, pokud se týkají GDPR.

6) Inovovat nebo vytvořit interní předpisy pro ochranu osobních údajů a prokazatelně proškolit zaměstnance v jejich dodržování.

 

Pořád ještě nerozumíte některým pojmům, leká Vás to, nejste si jistí? Pak nezbývá než

C) Navštívit naše školení, na kterém se budeme snažit pro Vás shrnout naše poznatky a vědomosti o probírané problematice.

Neděláme si nárok na patent na rozum, ale určitě se budeme snažit....

O termínu a místě školení (přibližně začátkem března) Vás budeme včas informovat.

 

Takže abychom to shrnuli: Don't panic! aneb NEPROPADEJTE PANICE!

Už jste slyšeli o eIDAS?

Krátké shrnutí problematiky důvěry elektronických transakcí pro naše zákazníky

eIDAS pro nás

eIDAS je zkratka pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Každé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) má obecnou působnost. Není jej tedy třeba transponovat do českého právního řádu, neboť již samo o sobě je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Toto nařízení prakticky nahrazuje český zákon o elektronickém podpisu.

Co nám to přinese?

Fakticky se mění jen doba a rozsah použitelnosti elektronického podpisu; na roveň ověřeného osobního podpisu byl položen už v národním zákonu. Doba použitelnosti se prodlužuje povinným použitím časového razítka (ověřený čas a datum použití elektronického podpisu časovou autoritou). Rozsah použitelnosti platí nyní pro celou EU a to i v jakémkoliv právním úkonu.

To se Vám možná může zdát nyní bagatelní, ale vezměte v úvahu, že v případě potřeby mít takový nástroj kdykoliv v budoucnosti, bylo by již pozdě tento institut teprve budovat a zavádět.

Co to pro nás znamená?

Naštěstí toho tentokrát není nepřekonatelně mnoho.

 

a) Technické požadavky

Pořídit si token (již znáte od začátků Czech Pointu) s certifikací eIDAS pro každého zaměstnance používajícího elektronický podpis (podle nové terminologie elektronickou pečeť). Doporučujeme TokenME (https://www.postshop.cz/cs/firmy-tokeny-bezpecne-klice-tokeny-a-ctecky/tokenme-s-obsluznym-software/p&id=942), dodává Česká pošta, s.p. cena za ks je 690,- Kč. Objednávku můžete učinit na uvedené adrese.

Nainstalovat ovladač (obslužný software) a certifikáty na uvedený token. S tím Vám milerádi pomůžeme. (http://www.postsignum.cz/tokenme)

Zálohy elektronické pečeti umístit na externí médium. I s tím se obraťte na nás.

Pořídit si časové razítko v rámci smlouvy s Českou poštou, s.p. (http://www.postsignum.cz/jak_si_zridit_sluzbu_casove_razitko.html?step=2). Obraťte se opět nejlépe na nás.

 

b) Organizační opatření

Vytvořit (nebo inovovat) předpisy pro užívání elektronické pečeti s uvedením několika podstatných bodů:

 • Seznam zaměstnanců (funkcionářů) organizace používajících elektronickou pečeť s rozsahem jejich oprávnění.

 • Povinnost používat elektronickou pečeť jen z certifikovaného tokenu a osobní odpovědnost za jeho bezpečnost. (Neponechávat token v počítači, apod.)

 • Zálohu pečetí uchovávat mimo počítač na bezpečném místě (opět trezor apod.).

A to je v podstatě zatím vše. Spisová služba KEO4 umí pracovat s elektronickou pečetí a vlastně s ní již pracuje, jen autorita časového razítka není certifikovaná. O nastavení na pečeť postsignum se postaráme.

Datová schránka typu OVM ve školských zařízení

Po zápisu školského zařízení do registru právnických osob je třeba nově přidělenou datovou schránku (nebo původní existovala-li) zaregistrovat jako schránku OVM (orgánu veřejné moci). Jak na to?

Nejprve je potřeba zjistit, jestli Vaše školské zařízení zaregistrovala zřizující organizace (pravděpodobně obec) do registru právnických osob.

Po registraci existují dvě varianty:

 • Už máte před tím zřízenou dat. schránku - pak čekáte na oznámení o přechodu této schránky na typ OVM.
 • Zatím jste schránku neměli - dostanete poštou na adresu bydliště přihlašovací údaje k DS; jimi se přpojíte na adrese www.mojedatovaschranka.cz a tím ji zaktivujete. Vhodné je změnit heslo.

Musíte zřídit účet lokálního administrátora a to vyplněním formuláře www.czechpoint.cz/dokumentace/formulare/files/sprava_lokalnich_administratoru.zfo a odesláním ze své datové schránky. Možná zjistíte, že pro otevření formuláře potřebujete nainstalovat program Form Filler, který zdarma stáhnete zde.

V řádu několika dní dostanete e-mailovou zprávu a zprávu do datové schránky jejich kombinací získáte přihlašovací jméno a heslo, které použijete pro přihlášení ke správě seznamu lokálních administrátorů (alternativně na této adrese). Ztotožníte svou osobu a zkontrolujete údaje - adresu a nastavení přístupu k registru práv a povinností (RPP). Opět je vhodné změnit heslo na zapamatovatelnější. Vždy ZAPSAT a ULOŽIT!!

Spustíte registr práv a povinností a přihlásíte se jménem a heslem lokálního administrátora (viz předchozí odstavec). Budete mít k zaznamenání jediný tj. školský zákon, který je osou Vaší činnosti. Nejlépe je požádat kolegy na obci, RPP se pravidelně zabývají. Odesláním registrace školského zákona na Ministerstvo vnitra Vaše přebudování DS na typ OVM končí.

Zákon o střetu zájmů a registr oznámení

Novela příslušného zákona navodila nutnost některých kroků.

CENTRÁLNÍ REGISTR OZNÁMENÍ PO NOVELE

 

Od 1.9.2017 vstupuje v platnost novela zákona o střetu zájmů. Její (z hlediska našich zákazníků) nejdůležitější novinkou je centralizace oznámení jednotlivých funkcionářů na Ministerstvu spravedlnosti. K realizaci tohoto bodu zákona je potřeba provést několik kroků (politováníhodné je, že pokyny zasílané ministerstvem jsou kusé, neúplné a mnohdy nesrozumitelné).

Aktuální znění zákona najdete v příloze k článku

Je třeba pro pracovníka, který se bude vkládáním organizace a funkcionářů zabývat přidat v administrátorském rozhraní CzechPointu

Přístup lokálního administrátora agendu A1941 „Zákon o střetu zájmů“.

 

Příslušná agenda musí být zaregistrována v Registru práv a povinností.

 

Vlastní otevření přihlašovacího formuláře na této adrese.

Hlavní činnosti obce po přihlášení:

 • příslušný OVM se zaregistruje jako podpůrný orgán ve smyslu výše uvedeného zákona

 • příslušný OVM zapíše všechny funkcionáře podávající přiznání (vygeneruje se pro každého příhlašovací jméno a heslo, ty je třeba si zapsat!).

Rozsah povinných funkcionářů si můžete ověřit v zákonu, § 2, zejména odstavce p) a q).

 

Dále postupujete podle propozic zasílaných průběžně ministerstvem spravedlnosti. Základní údaje si přečtěte na stránkách ministerstva spravedlnosti.

 

Každý funkcionář podléhající tomuto zákonu je za odevzdání svého přiznání OSOBNĚ ODPOVĚDNÝ, případné sankce jsou vypsány v zákoně. Své přiznání podá vyplněním a odesláním formuláře po přihlášení.

Pro podání v tomto roce (podává se od 2.10 do 30.11) se používá přechodné ustanovení podle něhož se čestné prohlášení vyplňuje podle § 9 a § 10  zákona

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zakon_o_stretu_zajmu.docx Novelizované znění zákona o střetu zájmů platné od 1.9.2017 54.8 Kb

Změna ceníku služeb od 1.1.2016

Dnem 1.1.2016 dochází k dílčím změnám v ceníku služeb a prací

S přáním všeho dobrého do nového roku musíme zaslat i informaci trochu méně příznivou. Od 1. ledna 2016 poněkud upravujeme sazby v našem ceníku prací a služeb. Na vlastní obhajobu musíme uvést, že je to první změna od ledna roku 2012, přestože i v něm byly drobné změny v souvislosti s inflací vyhrazeny. Je pravda, že meziroční míra inflace byla v tomto období mírná, ale za ty čtyři roky se přece jen něco nastřádalo. Ostatně i změna v roce 2012 přišla po dlouhých čtyřech letech.

Kromě inflace jsme byli nuceni vzít v úvahu i poněkud nižší kurz koruny vůči euru udržovaný ČNB (technické prostředky, které k Vaší podpoře používáme - třeba TeamViewer pro vzdálenou správu - jsou vesměs zahraniční), ceny energií, ceny služeb a náhradních dílů autoservisů (promítly se do cestovních výloh), úpravy v požadavcích na sociální a zdravotní pojištění a další vlivy.

Přesvědčíte se, že uskutečněné změny  jsou velice mírné a selektivně použité pro některé služby. U jiných se ceny nezměnily. Drobně se změnila i cena za km cestovného. Zcela jsme odbourali možnost hotovostní platby, neboť se nechceme zabývat problematikou EET. Ve skutečnosti jsme žádnou platbu v hotovosti neúčtovali za řadu posledních let.

Věříme, že naše argumenty akceptujete a budeme i nadále kooperovat s oboustrannou důvěrou a vstřícností, kterou si, jak doufáme, můžeme jen vzájemně pochvalovat. Děkujeme za Vaše pochopení.

Aktuální ceník kompletně najdete ZDE

Uvádíme rovněž aktualizovaný ceník ve formátu PDF k vytištění v příloze k článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-2016.pdf 403.5 Kb

Důvěryhodná firma

Jsme důvěryhodná firma. Tedy to neříkáme my (ačkoliv také), ale autorita, která vydává příslušný certifikát po prověření aktivit příslušné firmy zejména na internetu.

Dúvěryhodná firma

Certifikát pro KEO4

Naše firma získala certifikát opravňující instalovat a spravovat produkty produktové řady KEO4 na stanicích i serverech zákazníků.

Certifikát pro KEO4

Změny spojené s programem CRYPTA verze 2 pro SIPO

Česká pošta, s.p. nasazuje nový program pro šifrování změnových souborů pro SIPO. To sebou nese potřebu některých změn v programech SBN.

Crypta verze 2 pro SIPO přichází

(Článek včetně obrázků najdete v příloze)

Česká pošta nasazuje pro komunikaci se SIPO nový šifrovací program Crypta verze 2.2. Do konce ledna 2015 jím má být zcela nahrazen současně používaný Crypta  verze 1.3. Pokud jste ještě neobdrželi e-mailem výzvu k přechodu na novou  Cryptu verze 2.2, očekávejte ji každým dnem.

Ačkoliv se zdánlivě jedná jen o změnu čísla verze, ve skutečnosti je Crypta verze 2 (CRYPTAV2) zcela nový program naprogramovaný v jazyce Java a je tedy nutno změnit Vaše mnohé postupy. Chci Vám tímto poskytnout některé užitečné informace.

Opatření vlastního programu CRYPTAV2

Program je volně ke stažení na internetu na adrese http://www.postsignum.cz/programy_ke_stazeni.html?step=02 Z nabídky si musíte vybrat verzi odpovídající Vašemu systému (zpravidla Windows 32-bitové nebo 64-bitové) a stáhnout si ji na svůj počítač a spustit instalační program. Doporučujeme standardní nastavení neměnit a pokračovat pouze stiskem tlačítek „Další“ až do nainstalování programu Crypta. Podrobný postup instalace najdete ve formě dokumentu také na této stránce.

Získání šifrovacího certifikátu pro CRYPTAV2

Původní certifikáty Crypta verze 1.3 Vám v žádném případě nebudou fungovat! Je potřeba získat certifikáty nové. Česká pošta nabízí 2 cesty, jak se k nim propracovat. Zkoušeli jsme obě, jsou schůdné  a zdá se nám, že jsou zhruba rovnocenné.

 1. Požádat internetem. Předpokládá se, že máte funkční Cryptu 1.3 (starou) , stále ještě platný certifikát a tím samozřejmě i smlouvu o certifikačních službách s Českou poštou. Vytvoříte požadavek na certifikát CryptaV2, vyplníte příslušné dokumenty. Pořídíte si sken mandátní smlouvy, pověření starosty a plnou moc a to vše odešlete zakryptované na adresu crypta2.postsignum@cpost.cz. Podrobnější  postup s příslušnými dokumenty najdete na http://www.postsignum.cz/inca/?step=04.
 2. S návštěvou pobočky České pošty. Stačí vlastnit mandátní smlouvu a smlouvu o certifikačních službách České pošty.   Vytvoříte požadavek na certifikát CryptaV2, vyplníte příslušné dokumenty. Vezmete si mandátní smlouvu, pověření starosty,  plnou moc a osobní průkaz a dostavíte se na pobočku České pošty. Na flash disku si můžete přinést požadavek na vystavení certifikátu a poznamenané ID číslo odeslaného požadavku. Podrobněiší  postup s příslušnými dokumenty najdete na http://www.postsignum.cz/inca/?step=02.

V obou případech dostanete výsledný certifikát pravděpodobně e-mailem. K jeho instalaci Vás opět odkazujeme na příslušnou dokumentaci, která je k nalezení na uvedených adresách. Pro další předpokládáme, že máte nainstalovaný program CryptaV2 s vytvořeným profilem a načteným. Platným certifikátem

Použití v programu SBN Klasik (DOSový, starý program)

Přestože CryptaV2 je zcela nový program, jak jsme již uváděli, programátoři se snažili o maximální zpětnou kompatibilitu a změny nejsou nijak zásadní. Přesto existují.

Pro správnou funkci SBN a CRYPTAV2 je potřeba nainstalovat novou verzi programů SIPO2000.RDB a SIPO2000.TTT v adresáři SIPO2000 (jednoduchým překopírováním souborů z přílohy). Vlastní vytvoření změn je zcela identické s předchozí verzí. Změna nastane až v okamžiku doplňování parametrů pro šifrování.

 

 1. Je potřeba upravit cestu k programu CryptaCmd.exe. Při běžné instalaci se nachází jak je na obrázku naznačeno na „C:\CRYPTAV2\CRYPTA~1.EXE“.
 2. Zcela nový je dotaz „Používat CRYPTA verze 2 (NOVÁ)?“. V našem případě tedy „A“ (ANO).
 3. „Uživatelské jméno“ se  v CRYPTĚV2  nazývá „Jméno profilu“. Napíšete jméno svého profilu pořízeného v CRYPTAV2. Nezapomeňte na uvozovky, teď jsou povinné!
 4. „Adresát-certifikát“ je jméno partnera, kterému je zakryptovaný soubor určen. Pro CRYPTUV2 se používá „SIPO CENTRUM“. Opět v uvozovkách!
 5. Ostatní parametry se nemění
 6. Nyní kryptování trvá o něco déle, předchází mu totiž načtení seznamu odvolaných certifikátů („CLR“).
 7. Teprve po načtení se objeví  výzva  „Heslo:“. Zapište heslo pro Váš profil a stiskněte ENTER. V této verzi se zapisované heslo nezobrazuje (ani hvězdičky) a je nutno ho zapsat na první dobrou.
 8. Tím je šiftování  dokončeno a na výstupu by se měl objevit soubor ZMxxxxxx.ENC, který odešlete.

Pozor! V programu CRYPTAV2 se na výstupním místě nesmí nalézat soubor se shodným jménem, do kterého kryptujete, tedy ZMxxxxxx.ENC! V takovém případě skončí kryptování chybou!! Pro jistotu výstupní adresář (flash disk) vždy vymažte. A není na škodu si před odesláním ověřit datum a čas vzniku souboru ZMxxxxxx.ENC!

Změny v programu SBNW

Vytvoření změnového souboru je stejné jako v předchozí verzi. Před vlastním zakryptováním je nutné zkontrolovat a upravit označené parametry.

 

 1. Je potřeba upravit cestu k programu CryptaCmd.exe. Při běžné instalaci se nachází jak je na obrázku naznačeno na „C:\CRYPTAV2\CryptaCmd.exe“. Můžete použít tlačítko se složkou vpravo
 2.  „Příjemce“ se v CRYPTĚV2 nazývá „Jméno profilu“. Napíšete jméno svého profilu pořízeného v CRYPTAV2.
 3. „Příjemce“ je jméno partnera, kterému je zakryptovaný soubor určen. Pro CRYPTUV2  a SIPO se používá „SIPO CENTRUM“.
 4. Podmínkou správného fungování je, že program CRYPTAV2 je instalován ve složce „CryptaV2“. Standardní instalací CRYPTAV2 je toto automaticky splněno,

 

Vytvoříte soubory změn a uzložíte je do pracovního adresáře. Tento postup je shodný pro obě CRYPTY.

 

Jste požádáni o vložení hesla ke svému profilu a to se objevuje ve formě náhradních znaků. Také toto je shodné pro CRYPTU 1 i pro CRYPTUV2.

 

Jestliže je vše provedeno správně, objeví se hlášení o správném zakryprování.

 

V opačném případě Vám program oznámí, že došlo k chybě a NENÍ zakryptováno. V adresáři CryptaV2 najdete soubor „JCRYPTA.LOG“, kde se můžete dočíst k jaké závadě došlo.

Jednou z nejčastějších závad je chybějící kontrola odvolaných certifikátů na serveru POSTSIGNUM, kterou tato verze CRYPTA vyžaduje. Je k tomu určena nová funkce, kterou najdete v menu k „Výměně dat“ (viz obr.).

 

Stisknete a po zodpovězení dotazu:

 

Probíhá stahování seznamu odvolaných certifikátů.

 

Nakonec se objeví zpráva o dokončení.

Pokud by Vás to obtěžovalo, můžete si kontrolu odvolaných certifikátů vypnout v programu CRYPTA.EXE volbou „Nástroje“ z hlavního menu a potom „Nastavit aplikaci“. Objeví se formulář:

 

Nastavíte zatrhávátko „Nekontrolovat CRL“ a potvrdíte „Uložit“, jak je naznačeno.

Je ovšem potřeba dodat, že takové nastavení má negativní vliv na bezpečnost kryptování.

Za SH servis AV

Jiří Mosz

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Crypta verze 2 pro SIPO přichází236407894.docx 490.8 Kb
SIPO2000.RDB 2 Kb
SIPO2000.TTT 102.4 Kb

SBN verze 7.6

Popis nové verze klasického programu pro správu bytového fondu

Nový občanský zákoník č. 89/2012

1.1.2014 (nestane-li se nic neočekávaného) vstoupí v platnost zákon č. 89/2012 Sb., tedy zcela přepracovaný Občanský zákoník, který zcela nahrazuje zákon č. 40/1960 Sb. ve znění všech pozdějších novel. Kromě toho i některé další právní předpisy soukromoobčanského práva, ale to nás teď nezajímá.

Nájemními vztahy obecně se zabývají paragrafy § 2201 a následující. Počínaje § 2235 se OZ věnuje ustanovením o nájmu bytu a nájmu domu (§ 2255 - § 2258 právy a povinnostmi stran, § 2272 členy domácnosti nájemce, § 2285 - § 2296 skončením nájmu).

Nebytové prostory se nově nazývají „prostory určené k podnikání“  jejich nájmem se zabývají paragrafy § 2302 - § 2315.

Novým pojmem OZ v oblasti nájemních vztahů je „pacht“ (kupříkladu pozemků) a tím se zabývají § 2332 - § 2348.

 

Každopádně nájemní smlouvy, kterých se dotýká program SBN je nutno vyměnit, neboť ve smlouvách platných od 1.1.2014 musí být odkazy na zákon a paragrafy podle výše uvedených. Smlouvy uzavřené do tohoto data zůstávají v platnosti podle původního OZ č. 40/1964 Sb.

 

Po nainstalování aktualizace a obnově sestav, která se provádí po prvním spuštění programu SBN máte nainstalovány 2 sady smluv na byty i na nebyty. (prostory určené k podnikání). První je signována „--- OD 2014 ---„ a obsahuje smlouvy platné od 1.1.2014. Druhá „--- DO 2013 ---„ pro smlouvy podle starého OZ. Podle potřeby si vyberete smlouvu, kterou chcete použít.

Platí to u pro dodatky nájemní smlouvy, kauční smlouvu. Která se teď jmenuje smlouva o finanční jistotě

.

 

Důležité upozornění:

Nově připravené nájemní smlouvy jsou standardní původně dodávané s programem. Jestliže máte nějaké své specifické úpravy znění nájemní smlouvy, ty nebudouv nové smlouvě obsažené. Je nezbytné si novou smlouvu upravit, případně do původní zapracovat čísla zákonů a paragrafů nového OZ.

Rozhodně není na škodu se poradit s právníkem.

 

Každopádně ještě jedno upozornění: nový OZ nehovoří už o jiném stanovení nájemného, než. dohodou o výši nájemného; v nájemní smlouvě si můžete vyhradit i postup  zvyšování nájemného. S tím souvisí i pojem místně obvyklého nájemného, kterýžto princip má být ve stanovení dohody dodržován. Postup zjištění takového nájemného ovšem doposud nebyl zveřejněn.

 

Už starší verze SBN (7.5) Vám pomáhala s přechodem na nájemné dohodou. Zopakujme si doporučený postup, který bude fungovat i ve verzi 7.6 (asi ovšem budete muset upravit různé datumy.

·         Převede režim nájemného z regulovaného (ve všech dosavadních formách) na nájemné dohodnuté.

·         Přepočte nové nájemné a vytiskne seznam změn (předběžně nebo konečně) .

·         Vytiskne oznámení nájemníkům, dodatek nájemní smlouvy a evidenční list každému nájemci bytu se změněným režimem stanovení nájemného – vše fakultativně.

                                    Postup

            Před započetím práce se důrazně doporučuje zálohování celého programu!

1.      Po poreinstalačním servisu by měly být parametry nastavené a načtené nové sestavy.

2.      Zkontrolujte alespoň namátkově sazby aktuálně používané pro byty s jednostranně zvyšovaným nájemným (ve formuláři „BYTY“ položka „Zvyšovaná sazba“).

3.   V menu „Nájem“ … „Bytových prostor“ … „Přechod na nájemné dohodou (2011)“ zvolíte  „1.Změna metody výpočtu ze zvyšovaného na dohodnuté“.

4.      Objeví se tabulka parametrů tohoto přechodu:

·         Původní metoda výpočtu – jsou připraveny všechny i starší regulované typy.

·         Změnit na metodu – připraveno nájemné dohodou, doporučujeme ponechat.

·         Sazbu přepočítat koeficientem (1.0=stejná) – máte možnost změnit sazbu používanou pro byt vynásobením koeficientu. Kupříkladu 1.0550 znamená zvýšení sazby o 5,5 %, 1.0000 zcela stejnou sazbu a 0.9300 snížení o 7 %. Záleží na rozhodnutí pronajímatele.

·         Použít novou sazbu (0.0=použije se koeficient) –

 
 

Namísto zvyšování/snižování o procenta můžete stanovit novou sazbu a ta bude použita ve všech měněných bytech. Jelikož z obou možností můžete použít je jednu, 0 znamená, že se bude používat koeficient.

5.      Na následující dotaz „Změním metodu výpočtu nájemného...“ odpovězte „A“. Tím je změněna metoda.

6.     
Dalším krokem může být předběžný výpočet upraveného nájemného (Při koeficientu 1.0000 bude zcela shodný se současným).  Učiníte tak volbou „2.Předběžný výpočet – jen výpis“. Na obrazovce se objeví okénko se seznamem spočtených hodnot. Prohlížení ukončíte stiskem <ESC>.

7.      Nabídne se tisk přehledu spočtených nájmů. V okénku „ADRESA“ zadejte rozsah adres “Od“ a „Do“ nejlépe naplňte hodnotami „0000000000“ a „9999999999“, tj. pro celou obec. Sestava se objeví na obrazovce a můžete si ji vytisknout.

8.      Následující volba „3.Hromadný výpočet zvýšeného nájemného“  dělá totéž, co je popsáno v bodech 6 a 7 s tím rozdílem, že vypočtené nájemné je uloženo v databázi jako platné. Pro další kroky se můžete rozhodnout nebo nikoliv podle vlastního uvážení.

9.      Dále ve stejném menu zvolte „4.Hromadný tisk Evidenčních listů“. EL se vytvářejí pouze pro nájemce se změnou režimu výpočtu.

10.  Zvolte známým způsobem podmínku a začne se vytvářet sestava, což může chvilku trvat. Vytváření sestavy je možné přerušit klávesou  <ESC>.

11.  Zkontrolujte a vytiskněte sestavu klávesou <F6>, případně tiskovým manažerem.

12.  Můžete vytisknou ve stejném menu i  „5. Tisk oznámení nájemcům o změně nájemného“  nebo „7. Tisk přehledu nájemného“. Postup je obdobný jako v bodech 9 – 11.

13.V menu  „6. Doprovodný text“ můžete doplnit libovolný text do Oznámení nájemcům. Vyplněný text se objeví na každém Oznámení nájemci jako poznámka.

14.V menu „8. Tisky“ se rozvine nabídka se seznamem nabízených sestav pro změněné nájemné s významem a postupem jak je popsáno výše.1. Tisk oznámení nájemníkům“ (jako v bodě 12),3. Tisk přehledu nájemného“ (jako v bodě 12),4. Hromadný tisk Evidenčních listů“ (jako v bodě 9).

15.V menu „8. Tisky“ 2. Tisk Dodatku nájemní smlouvy“lze opět výše popsaným způsobem vytisknout Dodatek č. 1 ke stávající nájemní smlouvě, který upravuje režim stanovení nájemného na dohodnuté (smluvní) a popisuje možnosti jeho budoucích úprav. Zde je nutný vlastnoruční podpis nájemce.

POZNÁMKA NAKONEC:

Jistě chápete, že nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní a v Čechách obzvláště! Existuje ještě stále ještě malá, leč nenulová možnost, že platnost nového Občanského zákoníku bude o rok odložena, jak požadují někteří poslanci. Proto buďte ve střehu!

Použití aktualizační záplaty SBN 7.6

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro nájemní smlouvy od 1.1.2014

Aktualizace SBN po internetu

1.1.2014 (nestane-li se nic neočekávaného) vstoupí v platnost zákon č. 89/2012 Sb., tedy zcela přepracovaný Občanský zákoník, který zcela nahrazuje zákon č. 40/1960 Sb. ve znění všech pozdějších novel. Nájemními vztahy obecně se zabývají paragrafy § 2201 a následující.

Aktualizační soubor

SBN76  - Najem 7.6, nové verze sestav

Postup aktualizace:

Číslo nové verze

SBN 7.6

Reinstalace verzí

7.4x, 7.5x

Určeno

Uživatelům SBN doporučujeme nainstalovat.

Popis změn

Obsahuje podporu nového Občanského zákoníku (89/2012 Sb.) platného od 1.1.2014.

Postup

 1. Stáhněte neinstalační souboru na váš počítač.
 2. Vypněte program SBN na všech stanicích.
 3. Po dokončení stahování spusťte soubor SBN76.exe z místa, kam jste soubor uložili (např. PLOCHA či DOKUMENTY).
 4. Vyberte adresář, kde je instalován program SBN 7.4x/SBN 7.5x  (přímým zápisem nebo výběrem pomocí tlačítka vpravo).
 5. Jestliže zatrhnete možnost „Zálohovat původní program do souboru ZALOHA.ZIP“, bude při provedení nejprve provedena záloha současných dat i programu do souboru ZALOHA.ZIP v aktuálním adresáři s instalovaným programem SBN 7.4x/SBN 7.5x. O postupu jste informováni „teploměrem“ a po ukončení okénkem s hláškou..
 6. Klikněte na Proveď a pokud vše proběhne správně, zobrazí se hláška "Instalace souboru XXX proběhla OK".
 7. Smažte soubor SBN76.exe (vyhodit do koše).
 8. Při prvním spuštění se objeví upozornění na změnu verze s dotazem zda provést  Poreinstalační servis. Odpovězte A bude provedeno doplnění dat, sestav a deklarací (podrobněji v Novinkách).
Pozn.: lze nainstalovat pouze na SBN ver.. 7.4x/7.5x, verzi instalační program nekontroluje.

 

 

    

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
SBN76.exe Použití aktualizační záplaty SBN 7.6 889 Kb
SBN760W (Opraveno).doc Použití aktualizační záplaty SBN 7.6 150.5 Kb

Příprava na spuštění základních registrů

Blíží se spuštění základních registrů, zkontrolujte si svou připravenost na jejich provoz.

1. Provedení úpravy informací o OVM a administrátorovi

Provádí se komunikací pomocí formulářů přes automatickou podatelnu MV ČR - datová schránka vu33nsr.

Formuláře naleznete http://www.czechpoint.cz/dokumentace/formulare

nebo na http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?ref=ovm&part=documentation

2. Nastavení práv v administraci dat OVM

Provádí se na adrese http://spravadat.gov.cz

nebo na https://www.czechpoint.cz/spravadat/

Pokud nemáte zřízen přístup k CzechPoint@Office, je možné tak učinit formulářem na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/462

3. Kontrola adres a staveb v registru územní identifikace (RÚIAN)

Základní informace na adrese http://www.ruian.cz

Vstup do produkčního prostřeí registru na adrese http://www.epusa.cz/ext/login/isui/

Před spuštěním ZR je nutno překontrolovat zejména rozdíly mezi adresami v ISEO a ISÚI tam, kde bydlí osoby. Jejich komunikace s úřady by byla po 1.7.2012 nesmírně komplikovaná!

4. Nastavení působnosti v agendách

Doplnění registru práv a povinností na adrese https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/

5. Zaregistrování svých programů

Vstup do systému informací o informačních systémech veřejné správy https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/

Přihlášení pomocí kvalifikovaného certifikátu zaměstnance (QCA, elektronický podpis). Je potřeba požádat e-mailem o přidělení přístupi k seznamu IS o ISVS

6. Vstup do jednotného identitního prostředí JIP

 Je potřeba požádat formulářem na adrese http://www.czechpoint.cz/dokumentace/formulare/files/zadost_registrace_AIS.zfo

obdržený formulář vyplnit a odeslat.

7. Přihlášení k INFOportu

Nepovinné (asi), ale užitečné (snad). Provádí se vyplněním formuláře na adrese http://www.szrcr.cz/uploads/Registrace_infoPORT_1_3o.zfo

nebo na adrese http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/25

 

 

 

 

Tisk článku

Letní pozdrav

Plán dovolených a přehled důležitých činností pro léto 2012

Dobrý den.
S nadcházejícím létem zdravíme všechny naše věrné a spokojené zákazníky a rádi bychom vás informovali o termínech našich dovolených a dalších důležitých věcech.
 
1. Plán dovolené: Jiří Mosz:                  od 2.7. do 13.7. 2012
                             Ing.Vlastimil Rybola:  od 21.7 do 29.7 a od 11.8 do 19.8. 2012
 
2. Počet uživatelů nového windowsového účetnictví IS KEO-W utěšeně narůstá, tak bychom vás chtěli ujistit, že se vám vynasnažíme pomoci s rozjezdem i pomocí speciálního školení, které chystáme na září tohoto roku ve spolupráci s firmou Alis. Věříme, že pro vás bude stejně přínosné, jako nedávné školení k účtování v roce 2012 s paní Haušildovou. Ostatně i jako všechna minulá s touto skvělou lektorkou jakožto i s pracovníky firmy Alis Česká Lípa.
 
3. Připomínáme jen, že akce na dodávku KEO-W za 50 % ceny končí 30.6.2012.  I po tomto termínu vám ostatním ještě vyčkávajícím samozřejmě nabídneme tento nový informační systém s určitou slevou, která ale již nebude tak výrazná jako při této akci. Informace k systému KEO-W, inf.leták a zaváděcí ceny na odkazu. http://www.alis.cz/keo/main/keow.jsp .
 
4. Podobně jako minulých letech počítáme s podporou při odesílání dat do systému ISP, pokud budete potřebovat, s ohledem na výše uvedené termíny našich dovolených.
 
5. Dále nabízíme pomoc při registraci agend do AIS a dalších  činností  souvisejících s rozjezdem základních registrů.  V tomto případě se obracejte přímo na kolegu pana Mosze (tel. 603 481 345). Rádi pomůžeme taktéž obnovou ceritfikátů a jejich registrací na CzechPointu a podobně.
 
6. Někdy v červenci bude rovněž dostupné nová verze IS KEO 8.00, u které bude nutné provést datovu reinstalaci a tedy vás budeme muset postupně navštívit. Předpokládáme, že to bude potřeba někdy v druhé polovině léta a na podzim. Aktualizace programů (Mzdy, Majetek, Poplatky, Účetnictví) budou po datu distribuce tého nové verze vydávány již jen k tého verzi KEO.
 
7. Jak jste již byli různými formami informováni připomínáme, že k některým modulům IS KEO již skončila podpora (jak legislativní tak programová, i Hot-line) i před delší dobou: jedná se hlavně o evidenční moduly Evidence obyvatel a zpracování Voleb, modul Matrika, Evidence hřbitovů, Evidence pozemků a Oceňování, Moderní kancelář a byly nahrazeny modernějšími moduly pro windows IS KEO-X.  
Zkontrolujte si používání svých modulů a případně se můžete na nás obrátit o radu a případnou dodávku novějších a hlavně na novou legislativu a technologie provázaných modulů KEO-X a KEO-W např. v souvislosti s propojením na Základní registry, Czechpoint a zpracování Voleb, které nás čekají na podzim tohoto roku. Kdo ještě nemá Evidenci obyvatel ve windows může ještě využít mimořádnou akci na dodávku Evidence obyvatel a modulu Volby IS KEO-X. Viz info na přiloženém letáku.
 
8. Nezapomeňte na majetková přiznání dle zákona o střetu zájmů pro starosty a další povinné osoby dle zákona. Případně se obraťte přímo na pana Mosze.
 
9. Sledujte důležité informace ve zpravodaji Obecní e-noviny pravidelně zasílaným firmou Alis Česká Lípa. Pokud někomu něco uniklo, archív zde: http://www.alis.cz/keo/main/obecniNoviny.jsp .
 
Přejeme všem krásnou a klidnou dovolenou a hodně síly do dalších změn, které na nás státní správa neustále valí.
Za firmu SH servis AV
ing.Vlastimil Rybola
..............................................................................................................

 
Tisk článku
Tisk článku

Použití aktualizační záplaty SBN 7.51

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro stanovení nájemného od roku 2011 a výpočtem časového rozlišení dluhů s výpočtem opravných položek pro účtárnu.

Aktualizace SBN po internetu

 

Aktualizační soubor

SBN750  - Najem 7.50, Rozúčtování 7.50, SIPO2000 2.6

Postup aktualizace:

Číslo nové verze

SBN 7.51

Reinstalace verzí

7.4x, 7.50

Určeno

Uživatelům SBN doporučujeme nainstalovat.

Popis změn

Obsahuje podporu úkonů spojených s přechodem od regulovaného ke smluvnímu nájemnému. a zároveň stanovení opravných položek podle doby trvání závazku.

Postup

 1. Stáhněte neinstalační souboru na váš počítač.
 2. Vypněte program SBN na všech stanicích.
 3. Po dokončení stahování spusťte soubor SBN751.exe z místa, kam jste soubor uložili (např. PLOCHA či DOKUMENTY).
 4. Vyberte adresář, kde je instalován program SBN 7.4x/7.5 (přímým zápisem nebo výběrem pomocí tlačítka vpravo).
 5. Jestliže zatrhnete možnost „Zálohovat původní program do souboru ZALOHA.ZIP“, bude při provedení nejprve provedena záloha současných dat i programu do souboru ZALOHA.ZIP v aktuálním adresáři s instalovaným programem SBN 7.4x/7.5. O postupu jste informováni „teploměrem“ a po ukončení okénkem s hláškou..
 6. Klikněte na Proveď a pokud vše proběhne správně, zobrazí se hláška "Instalace souboru XXX proběhla OK".
 7. Smažte soubor SBN751.exe (vyhodit do koše).
 8. Při prvním spuštění se objeví upozornění na změnu verze s dotazem zda provést  Poreinstalační servis. Odpovězte A bude provedeno doplnění dat, sestav a deklarací (podrobněji v Novinkách).
Pozn.: lze nainstalovat pouze na SBN ver.. 7.4x,/7.50,  verzi instalační program nekontroluje.


 

    

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120518130228819859sbn750w.doc 220.7 Kb
sbn751-lite.exe 1100.7 Kb
sbn751-rozsir.exe 1100.7 Kb
sbn751.exe 1100.7 Kb
Tisk článku

POZOR! Nezapomeňte na údaje do Registru oznámení

REGISTR OZNÁMENÍ

Upozorňujeme všechny zákazníky z řad obcí a měst, že se blíží opět termín pro uveřejnění oznámení o změnách majetkových poměrů vybraných funkcionářů v registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů ve znění všech pozdějších novel.

Přikládáme pro vás předlohy formulářů, které lze vytisknout, vyplnit potřebné údaje, sejmout ve skeneru a takto vytvořené dokumenty umístit v registru oznámení s řízeným přístupem k poskytnutým informacím podle zákona.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni.pdf Formuláře k Registru oznámení 134.4 Kb
zadost-o-nahlednuti-do-registru-ii.pdf Formuláře k Registru oznámení 223.5 Kb

Před započetním účtování roku 2010

Radíme především klídek a postupovat od jednoho k druhému.

 

Pro příští rok (2010) se chystá poměrně zásadní reforma účtování, rozpočtové skladby a především předávání výkazů do systému státní pokladny pro rozpočtové a další organizace. Vše se dělá správně po Česku, tj. na poslední chvíli, proto se nelze divit mnoha pochybám a nejasnostem. Pro zachování dobrého duševního rozpoložení na začátku nového roku vám nabízíme několik praktických rad. Ovšemže jejich ne/použití záleží čistě na vás.
 1. Nejdříve ze všeho je nutno dokončit vše v roce 2009. Pořídit, zaúčtovat atd. Vytvořit později výkazy a odeslat je na kraj klasickým způsobem, jak jste byli zvyklí.
 2. Rozpočet na rok 2010 lze připravovat stejně jako v minulých letech s přihlédnutím ke změnám v rozpočtové skladbě. Bude převeden do roku 2010.
 3. Pro účtování v roce 2010 bude vytvořen v rámci KEO zcela nový účetní program. Provede se to internetovou aktualizací někdy koncem roku 2009 nebo začátkem následujícího. V menu pak bude "Účetnictví do 2009" (stávající) a "Účetnictví 2010 -" (nové). Dokud nebudete mít v KEO tyto volby, nepokoušejte se účtovat rok 2010!
 4. Naopak po zmíněné aktualizaci účtovat lze včetně pořizování prvotních dokladů (faktur a vnitřních dokladů). Během účtování se bude vytvářet účtová osnova a průběžně kontrolovat na směrnou účtovou osnovu. Budou připraveny automatické operace, kontroly okruhů, předpis a zaúčtování mezd a další "fajnovosti" KEO.
 5. Roční uzávěrka roku 2009 bude zároveň vytvářet převodový můstek pro počáteční stavy roku 2010. Ovšem mechanický převod není možný. Bez vašeho zásahu převodový můstek nelze vytvořit. Na druhou stranu počáteční stavy 2010 budete potřebovat nejprve v červenci 2010, což je termín pro odevzdávání výkazů do systému státní pokladny. Takže na dopilování převodového můstku budete mít dostatek času a rozpracovaný můstek zůstane otevřený podle vaší potřeby.
 6. S prvním odevzdáním výkazů souvisí i registrace k této činnosti. Jakkoliv je času dost, doporučujeme tuto registraci nutnou k povinné komunikaci se systémem státní pokladny zahájit již v prvním čtvrtletí 2010 (oficiálně byla spuštěna 6.12.2009). Registrace je totiž několikastupňová s postupným vytvářením hesel a klíčů a nelze ji v žádném případě stihnout během jednoho dopoledne! Pokud budete chtít s registrací naši pomoc, odhadujeme, že v případě zcela hladkého a bezkolizního průběhu (nepravděpodobné, znáte to...) bude potřeba zhruba 3 návštěv k jejímu úplnému dokončení. S tímto faktorem je nutno počítat.
 7. Pro vlastní převod počátečních stavů, pořizování dokladů a účtování pro vás připravujeme opět školení s paní Haušildovou na leden a na únor. Jihočeský kraj vydal metodiku účtování, která byla přijata MF jako prověřený a doporučený materiál použitelný i v jiných krajích. Je ovšem třeba dát přednost metodice Ústeckého kraje, pokud taková bude vydána. Další materiály sledujte na ministerstvu financí, ALISu a stránkách Ústeckého kraje (až se na nich nějaký článekk vyskytne).
 8. Nezapomeňte, že koneckonců každý účetní záznam, který se ukáže jako zmatečný, lze opravným záznamem odúčtovat a naúčtovat správně.
 9. Summa summárum není žádný důvod ke stresům. Jako obvykle obdobné situace skýtají prostor pro tradiční českou schopnost improvizace. Tak se nechme prověřit...
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jc-metodika-ucetnictvi-11-12-2009.pdf Pokyny a metodiky pro účetnictví 2010 648.8 Kb
technicka-vyhlaska-sb124-09-383.pdf Pokyny a metodiky pro účetnictví 2010 1098.2 Kb
technicky-manual-predavani-dat.pdf Pokyny a metodiky pro účetnictví 2010 588.4 Kb

Nová verze Správce bytů a nebytů 7.5

Nabízíme verzi SBN 7.5 pro stanovení uvolněného nájemného od rok 2011. Vew verzi 7.51 jsou nynbí vypočteny i závazky podle data jejich vzniku pro stanovení opravných položek.

Vážení zákazníci,

nabízíme vám

  novou verzi programového systému

 

 SBN -  SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ  v.  7.5/7.51

 

     Nová verze programu SBN 7.50 (ve všech variantách) vychází z nutnosti přejít od regulovaného nájemného v bytech doposud podléhajících  zákonu 107/2006 Sb. v pozdějším znění o jednostranně zvyšovaném nájemném na smluvní nájemné a usnadňuje úkony s tím spojené. Další změnou byla nutnost stanovit termíny vzniku závazku u dluhů pro výpočet opravných položek

 

Časové rozlišení dluhů a odpis pohledávek dle termínu vzniku (7.51)

Program nyní rozděluje pohledávky podle jejich doby vzniku a vypočítává jejich odpis pro účtárnu. Termíny jsou rozděleny po 90 dnech, což je obvyklý požadavek, ale lze je upravit a upravit i procento pro odpis.

                Postup

1.      V modulu KNIHA PŘEDPISU NÁJEMNÉHO zvolte „Sestavy“.

2.      Z dalšího menu potom „Dluhů a plateb…“  a v něm položku „4.Splatnost pohledávek 2010“.

3.      Objeví se editační okno „VZNIK DLUHU V TERMÍNECH“ s termíny ve dnech a výší odpisu dluhu pro opravné položky v procentech. Nastavené hodnoty jsou obvyklé, ale lze přidávat další termíny (klávesa <F2>) nebo naopak mazat (<Ctrl+Y>). Po skončení úprav stiskněte klávesu <ESC>.

4.      Objeví se editační okno s parametry, které vyplníte

a.      Měsíc, do něhož bude probíhat výpočet – datum termínu 0 dnů. Zadává se pouze měsíc (např. „12.2010“), program si poslední den měsíce spočte sám.

b.     Vytisknout sumární protokol za provozovnu?, zpravidla „A“ – to je podklad pro účtárnu.

c.      Vytisknout přehled rozlišení u jednotlivých nájemců?, zpravidla „N“ – vytiskne se jako kontrolní výtisk. Ale pozor, jedná se o poměrně rozsáhlou sestavu.

d.     Opravdu si přejete výpočet s těmito parametry? „A“ = výpočet a tisk vybraných sestav, „N“ = procedura skončí bez tisku.

5.      Výpočet (může trvat i několik minut) je ukončen tiskem sestav, které jste zvolili. Vytisknete je obvyklým způsobem.

 

Změna režimu výpočtu nájemného

31.12.2010 v drtivé většině měst a obcí končí regulace nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného, na jehož základě docházelo v posledních letech vždy k navyšování nájemného s počátkem následujícího roku.

Pro následující období pro pronajímatele existují 2 základní možnosti:

1.možnost:

·         Ponechat současný stav do případné další změny legislativy (ta ovšem nemusí přijít tak brzy, případně vůbec).

2.možnost:

·         Snažit se nadále postupovat dle současné legislativy, čili dle Občanského zákoníku v platném znění a začít pracovat na převodu regulovaných nájmů na nájem dohodnutý.

Tato verze SBN (7.50) má pomoci s druhou možností.

·         Převede režim nájemného z regulovaného (ve všech dosavadních formách) na nájemné dohodnuté.

·         Přepočte nové nájemné a vytiskne seznam změn (předběžně nebo definitivně) .

·         Vytiskne oznámení nájemníkům, dodatek nájemní smlouvy a evidenční list každému nájemci bytu se změněným režimem stanovení nájemného – vše fakultativně.

Několik dalších změn a oprav

Kmenový souboru plátců SIPO (seznam plátců a předpisů) pro organizaci se nyní ze SIPO dodává ve dvou variantách:

·          Základní kmen inkasa - zjednodušený přehled pouze s inkasním číslem, obdobím a předpisem.

·          Rozšířený kmen inkasa - v zásadě stejný jako původně dodávaný KM. Tedy přehled včetně jmen a kompletních adres plátců. Program podporuje oba typy, ale doporučuje se používat druhý.

 Pro odesílání poštovních poukázek „B“ začala pošta používat nový program „Podání OnLine“. Program SBN nyní umí pro tento program připravit podklady.

 

 Verzi 7.50 systému SBN lze instalovat pouze na předchozí verzi 7.4x a všem registrovaným uživatelům nižších verzí  ji nabízíme jako zpoplatněný  upgrade:

pro uživatele plné verze 7.4 a vyšší:

za cenu   1.800,- Kč  ( 2.160,- vč. DPH )

pro uživatele verze 7.4 a vyšší (do 400 bytů/nebytů) :

za cenu   1.500,- Kč  ( 1.800,- vč. DPH )

pro uživatele verze LITE 7.4 a vyšší:

za cenu   1.200,- Kč  ( 1.440,- vč. DPH )

rozšířená verze SBN/R 7.4 a vyšší:

za cenu   2.500,- Kč  ( 3.000,- vč. DPH )

!!! Pro uživatele nižších (starších) verzí SBN, než je 7.4, platí výše uvedené ceny x koeficient 1,5   !!!

 

Verze SBN LITE 7.5 vám může být na vyžádání zaslána poštou nebo si ji můžete stáhnout ve formě aktualizační záplaty .  Pokud používáte plnou verzi SBN, doporučujeme osobní návštěvu obchodního zástupce. U více instalací nebo síťových instalací platí stejná licenční pravidla jako u nových instalací, informace získáte od obchodního zástupce.

Pokud máte o novou verzi SBN zájem, kontaktujte vám příslušného obchodního zástupce firmy ALIS s.r.o. a dohodněte se s ním na termínu osobní návštěvy k provedení reinstalace a sepsání smlouvy na upgrade této verze přímo u vás !

 

V případě nejasností kontaktujte firmy:


 

ALIS s.r.o.,

 SH servis AV

Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa

tel.: 487 823 806 nebo 487 824 800

e-mail: alis@alis.cz

http:// www.alis.cz

Žižkova 98, 417 42 Krupka 1

tel.: 411 130 409 ( 603 226 609)

nebo přímo p. Mosze na tel: 411 130 649 (603 481 345)

e-mail: mosz@shav.cz

http:// www.shav.cz

 

za firmu ALIS, s.r.o.

za firmu SH servis AV

ing. Oldřich Gabriel

ing. Vlastimil Rybola

 

 

 

Nová verze Správce bytů a nebytů 7.4

Nabízíme verzi SBN 7.4 pro výpočet nájemného pro roky 2010 a následující dle platných legislativních změn.

 

Vážení zákazníci,

nabízíme vám

  novou verzi programového systému

 

 SBN -  SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ  v.  7.4

 

     Nová verze programu SBN 7.40 (ve všech variantách) reaguje na nutnost přepočtu nájemného pro rok 2010 a některé náměty spojené s nutností sledovat DPH i u zaplacených záloh na služby.

 

1. Zvyšování nájemného

Stejně jako každý rok nastává pravidelné zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného. K tomu MMR vydalo v červnu Sdělení 180/2009 Sb. s částkami cen bytů a cen m2 podlahové plochy podle jednotlivých regionů a typů sídel pro standardní i podstandardní byty. Jestliže chcete zvýšit nájemné od 1.1.2010, je nutné sdělit nájemcům výši nové sazby platné od tohoto data do 30.9.2009. Do programu byl proto doplněn nový číselník pro rok 2010. Letošní zvyšování má dvě významné odlišnosti od předchozích.

Podle zákona 107/2006 Sb. je rok 2010 posledním rokem jednostranného zvyšování. Sazby za m2 podlahové plochy bytu by tak měly dosáhnout výše uvedené ve Sdělení (a sazby pro I a II kategorii by se měly sjednotit stejně jako pro III a IV). Zvýšení je tentokráte velmi výrazné, zejména v některých regionech. V obcích se tedy vyskytly názory tento poslední krok rozdělit a nevyužít plně výše ve Sdělení uvedené. To je jistě možné, cena stanovená Sdělením je maximální, jenže pro další případné jednostranné zvýšení v roce 2011 bude takovým obcím chybět právní nástroj - zákon 107 se již na ně nebude vztahovat.

Zákon 107 byl v roce 2009 novelizován a to zákonem 150/2009 Sb. Tento zákon stanoví výčtovým způsobem sídla (zpravidla města), u nichž dochází k prodloužení jednostranného zvyšování do roku 2012. Jedná se o Prahu, všechna statutární města s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje, větší města ve Středočeském kraji a další vyjmenovaná města (podrobněji viz příslušný zákon). Úprava doby zvyšování se provádí jednoduše nastavením parametru "rok" zpět na 2, jak je uvedeno ve doprovodném textu. Navíc platí, že pro roky 2011 a 2012 nebude již vydáno další Sdělení a budou tedy stále platné ceny uvedené ve stávajícím Sdělení 180/2009 Sb.

 

2. DPH a úpravy v programu - byly doplněny funkce, které umožní do sestav doplnit DPH - 2 nové číselníky

- lze pak sledovat DPH jak v předpisu, tak i ve splátkách

 

 Verzi 7.4 systému SBN lze instalovat pouze na předchozí verzi 7.3x a všem registrovaným uživatelům nižší verze 7.2 (z roku 2006) ji nabízíme po několikaneplacených upgrade verzí 7.30, 7.30a a 7.31 ( z roku 2007 a 2008 ) tentokrát jako zpoplatněný  upgrade:

pro uživatele plné verze 7.2 a vyšší:

za cenu   2.400,- Kč ( 2.856,- vč. DPH )

pro uživatele verze 7.2 a vyšší (do 400 bytů/nebytů) :

za cenu   1.900,- Kč ( 2.261,- vč. DPH )

pro uživatele verze LITE 7.2 a vyšší:

za cenu 1.400,- Kč ( 1.666,- vč. DPH )

rozšířená verze SBN/R 7.2 a vyšší:

za cenu 2.900,- Kč ( 3.451,- vč. DPH )

!!! Pro uživatele nižších (starších) verzí SBN, než je 7.2, platí výše uvedené ceny x koeficient 1,5   !!!

 

Verze SBN LITE 7.4 vám může být na vyžádání zaslána poštou nebo si ji můžete stáhnout ve formě aktualizační záplaty .  Pokud používáte plnou verzi SBN, doporučujeme osobní návštěvu obchodního zástupce. U více instalací nebo síťových instalací platí stejná licenční pravidla jako u nových instalací, informace získáte od obchodního zástupce.

Pokud máte o novou verzi SBN zájem, kontaktujte vám příslušného obchodního zástupce firmy ALIS s.r.o. a dohodněte se s ním na termínu osobní návštěvy k provedení reinstalace a sepsání smlouvy na upgrade této verze přímo u vás !

 

V případě nejasností kontaktujte firmy:

ALIS s.r.o.,

 SH servis AV

Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa

tel.: 487 823 806 nebo 487 824 800

e-mail: alis@alis.cz

http:// www.alis.cz

Žižkova 98, 417 42 Krupka 1

tel.: 411 130 409 ( 603 226 609)

nebo přímo p. Mosze na tel: 411 130 649 (603 481 345)

e-mail: shav@volny.cz

http:// www.shav.cz

 

za firmu ALIS, s.r.o.

za firmu SH servis AV

ing. Oldřich Gabriel

ing. Vlastimil Rybola

 

 

 

Tisk článku

Použití aktualizační záplaty SBN 7.50

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro stanovení nájemnéhood roku 2011 a dalšími úpravami

Aktualizace SBN po internetu

 

Aktualizační soubor

SBN750  - Najem 7.50, Rozúčtování 7.50, SIPO2000 2.6

Postup aktualizace:

Číslo nové verze

SBN 7.50

Reinstalace verzí

7.4x

Určeno

Uživatelům SBN doporučujeme nainstalovat.

Popis změn

Obsahuje podporu úkonů spojených s přechodem od regulovaného ke smluvnímu nájemnému.

Postup

 1. Stáhněte neinstalační souboru na váš počítač.
 2. Vypněte program SBN na všech stanicích.
 3. Po dokončení stahování spusťte soubor SBN750.exe z místa, kam jste soubor uložili (např. PLOCHA či DOKUMENTY).
 4. Vyberte adresář, kde je instalován program SBN 7.4x (přímým zápisem nebo výběrem pomocí tlačítka vpravo).
 5. Jestliže zatrhnete možnost „Zálohovat původní program do souboru ZALOHA.ZIP“, bude při provedení nejprve provedena záloha současných dat i programu do souboru ZALOHA.ZIP v aktuálním adresáři s instalovaným programem SBN 7.4x O postupu jste informováni „teploměrem“ a po ukončení okénkem s hláškou..
 6. Klikněte na Proveď a pokud vše proběhne správně, zobrazí se hláška "Instalace souboru XXX proběhla OK".
 7. Smažte soubor SBN750.exe (vyhodit do koše).
 8. Při prvním spuštění se objeví upozornění na změnu verze s dotazem zda provést  Poreinstalační servis. Odpovězte A bude provedeno doplnění dat, sestav a deklarací (podrobněji v Novinkách).
Pozn.: lze nainstalovat pouze na SBN ver.. 7.4x, verzi instalační program nekontroluje.


 

    

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbn750-lite.exe 979.1 Kb
sbn750-rozsir.exe 979.1 Kb
sbn750.exe 979 Kb
sbn750w.doc 178.2 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Použití aktualizační záplaty SBN 7.40

Popis instalace a aplikace aktualizační záplaty SBN pro výpočet nájemného na rok 2010 a s úpravami pro DPH

Aktualizace SBN po internetu

 

Aktualizační soubor

SBN74  - Najem 7.40, Predp. kniha 7.40, SIPO2000 2.5

Postup aktualizace:

Číslo nové verze

SBN 7.40

Reinstalace verzí

7.3x

Určeno

Uživatelům SBN doporučujeme nainstalovat.

Popis změn

Obsahuje nové cenové tabulky cen bytů pro rok 2010 a výpočet zvýšeného nájemného od roku 2010 a úpravy pro přehledy DPH.

Postup

 1. Stáhněte neinstalační souboru na váš počítač.
 2. Vypněte program SBN na všech stanicích.
 3. Po dokončení stahování spusťte soubor SBN74.exe z místa, kam jste soubor uložili (např. PLOCHA či DOKUMENTY).
 4. Vyberte adresář, kde je instalován program SBN 7.3x (přímým zápisem nebo výběrem pomocí tlačítka vpravo).
 5. Jestliže zatrhnete možnost „Zálohovat původní program do souboru ZALOHA.ZIP“, bude při provedení nejprve provedena záloha současných dat i programu do souboru ZALOHA.ZIP v aktuálním adresáři s instalovaným programem SBN 7.3x O postupu jste informováni „teploměrem“ a po ukončení okénkem s hláškou..
 6. Klikněte na Proveď a pokud vše proběhne správně, zobrazí se hláška "Instalace souboru XXX proběhla OK".
 7. Smažte soubor SBN74.exe (vyhodit do koše).
 8. Při prvním spuštění se objeví upozornění na změnu verze s dotazem zda provést  Poreinstalační servis. Odpovězte A bude provedeno doplnění dat, sestav a deklarací (podrobněji v Novinkách).
Pozn.: lze nainstalovat pouze na SBN ver.. 7.3x, verzi instalační program nekontroluje.

Stažení souboru

 

    

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozsir.zip 441.5 Kb
sbn74-lite.exe 942.9 Kb
sbn74.exe 945.4 Kb
sbn740w.doc 556 Kb
Tisk článku

Seminář datové schránky a spisová služba KEO-X

V předstihu uvádíme osnovu prosloveného příspěvku na semináři v rámci školení dne 15.6.2009 v Koloseu v Krupce.

Seminář Datové schránky a Spisová služba KEO-X

16.6.2009 - Koloseum Krupka - Jiří Mosz

 

 1. Datové schránky – stručný přehled a termíny

1.      Zopakování základních údajů a faktů o datových schránkách a jejich využití

2.      Spuštění provozu systému DS 1.7.2009

3.      Nejpozdější aktivace datové schránky 1.11.2009

4.      Základní pravomoci má starosta, může ji ovšem delegovat na jiného pracovníka / jiné pracovníky úřadu

 1. Novela zákona o datových schránkách a technické vyhlášky

1.      Připuštění provozu i mezi FO a PO

2.      Postihy za zneužití datových schránek pro nevyžádané nabídky a podobné účely 10 – 30 tis. pro FO a 10 – 30 mil. pro PO.

3.      Vyhláška o použitých formátech příloh, prozatím je zakázán formát EXE a ZIP

4.      Vyhláška o datové konverzi dokumentů

 1. Spisová služba KEO-X a datové schránky

1.      Příjem na podatelnu jako běžná korespondence s ověřením odesílatele

2.      Vytvoření pošty, datová schránka jako nový způsob odeslání

3.      Ověření existence datové schránky příjemce, při neexistenci nabídka na jiný způsob doručení

4.      Kontrola doručenky

5.      Vše ostatní jako u běžné pošty doručené i k odeslání

6.      Převod do PDF s využitím technologií Software602 s.r.o.

 1. Obce s rozšířenou působností a technologická centra

1.      Využití technologických center ORP jako školícího a poradenského střediska

2.      Centra ORP jako negarantované úložiště rozpracované korespondence

3.      Použití hostované SSL provozované TC ORP

4.      Smlouvy s TC nejsou uzavírány povinně

 1. Autorizovaná a neautorizovaná konverze dokumentů

1.      Konverze dokumentů z papírové do elektronické podoby (scanner) a naopak tiskárna

2.      Autorizovaná konverze – běžná konverze spojená s vidimací dokumentu. Elektronicky bude řešená pomocí CzechPointu

3.      Neautorizovaná konverze – totéž jako v předchozím bodu s tím, že je potvrzen otisk časového razítka.

 

 

Datové schránky a co s nimi

Od začátku roku se objevuje nový fenomén Datové schránky. Zde je několik základních informací pro vás.

 

Datové schránky a co s nimi

Pravděpodobně jste zaznamenali zvýšenou (zatím především informační) aktivitu ministerstva vnitra ohledně zavádění a používání Datových schránek. Aniž bychom chtěli opakovat, co už jste slyšeli, či snad uslyšíte na školeních, dočtete se v časopisech nebo se dozvíte na různých brífincích, chceme shrnout dnes známá fakta a popsat naši možnou spolupráci při zavádění těchto nových technologií.
Především jsou datové schránky součástí šířeji pojatého projektu zvaného eGovernement česky asi nejlépe elektronizace veřejné správy. Cílovým stavem je propojení různých registrů a databází udržovaných různými státními orgány a umožnění přístupu občanů a dalších orgánů ke specifickým údajům těmto občanům přístupným dle jejich oprávnění. V propagační kampani MV tento projekt zastupuje rozverný panáček EGON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CzechPoint je prvním a velmi úspěšnou aplikací postupujícího eGovernementu. Podle fungování CzechPointu si lze udělat hrubou představu o datových schránkách.

Co to vlastně je Datová schránka

Představte si PO Box se zaručeným doručováním zpráv, s kontrolou vyzvednutí, u nějž je zaručemé, kdo zásilku posílá, který zásilky nejen přijímá ale i odesílá. Toto vše v elektronické podobě je datová schránka.

 

 

 

 

 

 

Pojem datová schránka zavádí zákon č. 300/2008 Sb. A zároveň stanovuje povinnost orgánů veřejné moci (mezi nimi i obecním a městským úřadům) využívat ke komunikaci navzájem i dalšími osobami datové schránky. Systém datových schránek bude spuštěn 1.7.2009 a do 90 dnů budou (snad automaticky?) zřízeny datové schránky všem orgánům veřejné moci. Systém datových schránek garantuje MV ČR a spravuje Česká pošta s.p. Na základě podmínek sjednaných s ministerstvem. Vlastní ISDS (informační systém datových schránek) je zpracováván firmou Telefónica O2, a.s. na základě výběrového řízení.

Co to znamená pro nás (obchodní zástupce i úřady)?

S datovými schránkami bude v zásadě možno pracovat jako s jakoukoliv jinou poštou včetně „papírové“, ale specifické požadavky elektronické komunikace nutí spíše uvažovat o programu na počítačové zpracování takové komunikace. Obecně se mluví o programech pro zpracování spisové služby, též uváděno zkratkou SSL.
Asi pro Vás nebude žádným překvapením, že na našich stránkách dostanete především informace o SSL fy ALIS, s.r.o., která je páteří balíku programů pro obecní a městské úřady KEO-X.

Na základě probíhajícího řešení technických otázek propojení mezi ISDS a SSL různých výrobců bude i SSL KEO-X připravena na komunikaci pomocí datových schránek od 1.7. letošního roku. Podrobnější informace žádejte od svých obchodních zástupců fy ALIS, tedy od nás.

Pro nás zase tato záležitost znamená nastudování nových předpisů, nových technologií a předání těchto informací a zjednodušení postupů vám. Mnozí z našich zákazníků si možná ještě pamatují, jak jsme je kdysi nabádali k zasíťování jejich počítačů nebo ke koupi modemu na telefonní linku pro napojení na internet a elektronickou poštu. Ruku na srdce, mnozí (spíš mnohé) z vás si mysleli, že je to zbytečnost, kterou si jen vylepšujeme zisk. Předpokládám, že dnes bez sítě a internetu nedáte ránu a svou práci bez nich si nedovedete představit. Ujišťujeme vás, že stejně tomu po počátečních potížích růstu bude i s CzechPointem a zůstane-li politická vůle i s datovými schránkami a dalšími komponenty eGovernementu.

Konverze dokumentů

Několikrát již citovaný zákon č. 300/2008 Sb. zavádí ještě jeden pojem, který si zaslouží zmínku a to je konverze dokumentů. Konverzí dokumentů se v intenci tohoto zákona rozumí převod z listinné do elektronické podoby a naopak. Vaše úřady se stanou centry pro konverzi dokumentů pro občany především pomocí scanneru a tiskárny. Ale tento úkon bude spojen i s jejich ověřením – tedy doložkou, že elektronická podoba listiny odpovídá písemné a naopak. Z toho vyplývá, že konverzi nebude moci provádět ledakdo, bude k tomu potřebné školení a oprávnění na úrovni vidimace a legalizace.

Dotační tituly pro vybavení úřadů

Jelikož se jedná o částečné převedení státní správy na bedra samospráv, je třeba očekávat dotace na zřízení konverzních míst a snad i nějaký příspěvek na provoz. Doporučujeme sledovat jednotlivé dotační tituly především MV ČR a přiměřeně rychle reagovat. Sami se budeme snažit získané informace předávat Vám nejlépe na našich www stránkách.
Jako přílohu tohoto článku je uložena prezentace k problematice Datových schránek přednesená na školení v Krupce dne 29.1.2009.
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
egovernment-a-projekt-datove-schranky2.ppt 1862.1 Kb

Annonce pro podzim 2008

Několik nabídek a informací z naší firmy pro podzim 2008. Školení účetnictví a mezd, aktualizace klasických programů i programy nové a nabídka výpočetní techniky.

1. Školení. Jako každoročně touto dobou připravujeme ve spolupráci s paní Haušildovou školení-semináře k vybraným tématům účetnictví a mezd, i prvním informacím ke změnám, které nás čekají od nového roku 2009. Již v tuto chvíli máme vybrané termíny na 30.10.(Účetnictví) a 11.11. (Inventury a Mzdy), takže si je můžete rezervovat. Podrobnější obsah školení s přihláškou zašleme později, proto se zatím nepřihlašujte. Další seminář se připravuje na leden 2009 ke všem důležitým změnám pro rok 2009.
 
2. Informační systém KEOX, ze kterého již hodně z vás používá Spisovou službu, byl již před časem doplněn o kompletní Evidenční část (Registry obyvatel, domů, bytů, pozemků), modul Volby a během září bude k dispozici i modul Matrika, Vidimace a legalizace, Evidence psů a do konce roku i Hřbitovy, takže je možné nahradit původní dosovou evidenci KEO. Ke konci roku bude zřejmě k dispozici i kompletní Účetnictví.
V této souvislosti jsme pro vás ve spolupráci s firmou ALIS, s.r.o. Česká Lípa připravili bezplatnou prezentaci k výše uvedeným modulům Evidenční části, Voleb a Matriky, v případě zájmu i Spisové služby, pokud se účastní zájemce, kdo ještě tuto část nepoužívá.
A to na úterý 16.9.2008. Protože bychom tuto prezentaci  chtěli co nejvíce přiblížit sídlům Vašich obcí, abyste nemuseli příliš daleko cestovat, předpokládáme, že ji během dne předvedeme postupně na více (2 až 3) místech. Nejvhodnější by byl některý z Vašich úřadů v okolí Teplic a Mostu. Proto nám co nejrychleji sdělte, jestli o tuto prezentaci budete mít zájem a kolik případně lidí z Vašeho úřadu by se přišlo podívat, abychom včas zajistili potřebné kapacity. Uvítáme případně nabídku prostor Vašich zasedacích místností. Konkrétní místo a čas konání všem zájemcům sdělíme do 12.9. touto cestou.
 
3. Informační systém KEO dospěl přes prázdniny do verze 7.60 a s touto verzí vás musíme do konce roku navštívit k provedení datové reinstalace, tak aby byl systém připraven na přijímání dalších aktualizací nutných pro přechod na nový rok. Postupně již některé obce a PO objíždíme. V této souvislosti nás můžete kontaktovat, abychom si mohli svůj čas pro tuto práci naplánovat.
 
4. Bytový informační systém SBN je ve verzi 7.31 a k dispozici je ke stažení aktualizace pro výpočet nájemného na rok 2009. V případě zájmu můžete kontaktovat přímo pana Mosze, mobil: 603481345.
 
5. CzechPoint a výpočetní technika. A v neposlední řadě nabízíme dodávku výpočetní techniky a SW (mimo jiné i napojení na Spisovou službu KEOX ) pro službu CzechPoint, ke které se řada obcí přihlásila.
 
Snad jsem na nic a na nikoho nezapomněl a tak Vám všem přeji krásné ještě stále letní dny a budeme se,  já i kolega pan Mosz, těšit na setkání s Vámi.
 
Za firmu SH servis AV 
ing.Rybola
..............................................................................................................
Ing.Vlastimil Rybola - SH servis AV
Žižkova 98, 417 42 Krupka 1
IČO: 19036485
tel.: 411 130 409
mobil: 603 226 609
E-mail: shav@volny.cz
https://www.shav.cz
 
Tisk článku

Použití aktualizační záplaty SBN 7.30a

Aplikace aktualizační záplaty SBN pro výpočet nájemného na rok 2008. Ve verzi SBN 7.30 byla chyba - v některých případech chybný výpočet zvýšených sazeb pro rok 2008.

Aktualizace SBN po internetu

Aktualizační soubor

- Najem 7.30a

Postup aktualizace:

Číslo nové verze

SBN 7.3

Reinstalace verzí

7.3 / 7.3 LITE / 7.3 ROZSIR

Určeno

Uživatelům SBN doporučujeme nainstalovat.

Popis změn

Obsahuje opravu výpočtu zvýšených sazeb pro rok 2008

Postup

 1. Stáhněte neinstalační souboru na váš počítač.
 2. Vypněte program SBN na všech stanicích.
 3. Po dokončení stahování spusťte soubor SBN73a.exe z místa, kam jste soubor uložili (např. PLOCHA či DOKUMENTY).
 4. Vyberte adresář, kde je instalován program SBN 7.2 (přímým zápisem nebo výběrem pomocí tlačítka vpravo).
 5. Jestliže zatrhnete možnost „Zálohovat původní program do souboru ZALOHA.ZIP“, bude při provedení nejprve provedena záloha současných dat i programu do souboru ZALOHA.ZIP v aktuálním adresáři s instalovaným programem SBN 7.2 O postupu jste informováni „teploměrem“ a po ukončení okénkem s hláškou..
 6. Klikněte na Proveď a pokud vše proběhne správně, zobrazí se hláška "Instalace souboru XXX proběhla OK".
 7. Smažte soubor SBN73a.exe (vyhodit do koše).
 8. Při prvním spuštění se objeví upozornění na změnu verze s dotazem zda provést  Poreinstalační servis. Odpovězte A bude provedeno doplnění dat, sestav a deklarací (podrobněji v Novinkách).
Pozn.: lze nainstalovat pouze na SBN ver.. 7.3, verzi instalační program nekontroluje. Použijte záplatu podle své verze a typu programu SBN.

Stažení souboru (dle Vaší verze programu)

    
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbn73a-lite.exe Záplata SBN 7.30a pro SBN LITE 625.6 Kb
sbn73a-rozsir.exe Záplata pro SBN 7.30a - ROZŠÍŘENÁ verze 625.6 Kb
sbn73a.exe SBN 7.30 a - běžný program 625.6 Kb
Tisk článku

Použití aktualizační záplaty pro SBN LITE ver. 7.3

Změna výpočtu nájemného pro jednostranně zvyšované nájmy v roce 2008

Aktualizace SBN po internetu

Aktualizační soubor

SBN73  - Najem 7.3, Predp. kniha 7.3

Postup aktualizace:

Číslo nové verze

SBN LITE 7.3

Reinstalace verzí

7.2x

Určeno

Uživatelům SBN doporučujeme nainstalovat.

Popis změn

Obsahuje nové cenové tabulky bytů pro rok 2008 a výpočet zvýšeného nájemného od roku 2008.

Postup

 1. Stáhněte neinstalační souboru na váš počítač.
 2. Vypněte program SBN na všech stanicích.
 3. Po dokončení stahování spusťte soubor SBN73_LITE.exe z místa, kam jste soubor uložili (např. PLOCHA či DOKUMENTY).
 4. Vyberte adresář, kde je instalován program SBN LITE 7.2 (přímým zápisem nebo výběrem pomocí tlačítka vpravo).
 5. Jestliže zatrhnete možnost „Zálohovat původní program do souboru ZALOHA.ZIP“, bude při provedení nejprve provedena záloha současných dat i programu do souboru ZALOHA.ZIP v aktuálním adresáři s instalovaným programem SBN LITE 7.2 O postupu jste informováni „teploměrem“ a po ukončení okénkem s hláškou..
 6. Klikněte na Proveď a pokud vše proběhne správně, zobrazí se hláška "Instalace souboru XXX proběhla OK".
 7. Smažte soubor SBN73_LITE.exe (vyhodit do koše).
 8. Při prvním spuštění se objeví upozornění na změnu verze s dotazem zda provést  Poreinstalační servis. Odpovězte A bude provedeno doplnění dat, sestav a deklarací (podrobněji v Novinkách).
Pozn.: lze nainstalovat pouze na SBN ver.. 7.2x, verzi instalační program nekontroluje.

Stažení souboru

 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbn73-lite.exe Odkaz na skutečný soubor--Záplata pro SBN 7.3 LITE (a) 1300.3 Kb
sbn73w1.doc Odkaz na skutečný soubor--Popis změn verzi SBN 7.3 2230.8 Kb

Některé problémy zákona 107/2006 Sb.

Informace a diskuze k některým sporným bodům zákona o jednostranném zvyšování nájemného

Na našem webu by umístěn článek diskutující některé sporné body zákona především z hlediska pronajímatelů.  Najdete jej v sekci "Právní předpisy".

SBN a zákon 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného

Zákon č. 107/2006 Sb. platí a co je potřeba udělat pro jeho realizaci pro majitele a správce bytů.

Pronajímatelé a správci bytů a zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného.
Pronajímatelům bytů, správcům bytového fondu a dalším zainteresovaným osobám jistě není třeba připomínat, že zákon o jednostranném zvyšování nájemného prošel kompletním legislativním procesem včetně podpisu prezidenta a definitivně tak vstoupil v platnost. Co konkrétně tento zákon bude znamenat pro uživatele programu SBN?
K tomu, abyste mohli zvýšit nájemné v bytech s dosud regulovaným (tzv. "zmrazeným") nájemným je potřeba provést několik kroků již v nejbližší době.
1.       K 1. červenci 2006 vydá Ministerstvo pro místní rozvoj seznam cen m2 bytů v jednotlivých krajích a typech sídel s předpokládanou koncovou cenou nájemného za m2 a (snad) maximální procentní zvýšení stávající sazby pro rok 2007.
2.       Je nezbytné alespoň tři měsíce před jednostranným zvýšením nájemného informovat nájemce o připravované ceně nájemného pro rok 2007. Oznámení musí být podáno na doručenku a to do vlastních rukou nájemce.
Co připravuje program SBN?
Především novou verzi  s výpočtem jednostranně zvyšovaného nájemného (bude se jednat o metodu výpočtu “Z”). Součástí bude i tisk oznámení nájemníkovi o zvýšení nájemného, jako všechny sestavy v SBN s možností zákaznické úpravy. Tato verze bude dostupná po vydání seznamu cen podle bodu 1). Upozorňujeme, že pro reinstalaci bude nutné mít nainstalovanou verzi SBN 7.1! Konkrétní postup bude popsán v dokumentaci k verzi SBN.
Předpokládá se nejprve výpočet jen pro vytvoření sestavy a ostrý výpočet až k 1.1.2007 s běžným ošetřením změn v předpisu jako obvykle.
Ještě několik poznámek k zákonu č. 107/2006 Sb. Podle nejčastějších dotazů uživatelů:
·         Na byty postavené s finanční pomocí veřejných prostředků po 30.6.1993, tzn. pronajímané s tzv. “věcně usměrněným nájmem” se zvyšování podle tohoto zákona nevztahuje (výpočet v SBN “U” a “Y”,). Naopak na rekonstruované, byť s využitím veřejných prostředků (výpočet v SBN “R” a “S”) ano.
·         Tento zákon nijak neřeší nově pronajímané byty (mimo přechodů nájmu specifikovaných v OZ). Takže nově pronajímané byty by měly být účtovány výhradně jako nájem dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem (výpočet v SBN “E”). Což vlastně platí poslední 3 roky a u bytů pronajatých v tomto období jiným způsobem byste při pokusu zvýšit jejich nájemné podle tohoto zákona mohli narazit.
·         Výpočet nájemného vychází z podlahové plochy bytu stanovené stejně jako ve zrušené vyhlášce  č. 30/1995 Sb. a není tedy potřeba cokoliv měnit s výjimkou plochy pod šikmými stropy, kterou tento zákon již nijak nezohledňuje.
·         Zařizovací předměty a případný zápočet jejich nájmu (odpisů) tento zákon nepředpokládá. Jestliže budete chtít nadále započítávat zařizovací předměty nájemníkům, je nezbytné mít toto potvrzeno nájemní smlouvou včetně postupu.
·         Vlastník se může rozhodnout nájemné jednostranně nezvýšit, případně zvýšit o nižší, než vypočtené maximální procento. V dalších letech to znamená ovšem možnost strmějšího nárůstu sazby za m2, který může kolidovat s možným procentuálním stropem nárůstu, takže tento postup nelze doporučit.
·         Podle zákona č. 107 jsou byty 1. Kategorie běžné byty, ostatních kategorií tzv. “byty se sníženou kvalitou”.
·         Žádné slevy z nájemného se v zákoně nepředpokládají a jediná použitelná zůstává snížená hygienická kvalita bytu dle OZ. Program nastavené slevy, případně tzv. "polohovou rentu" ať kladnou nebo zápornou nebude brát v úvahu.

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného byl přijat

Sněmovna v úterý 14.3.2006 schválila s pozměňovacími návrhy senátu zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Po podpisu prezidenta začne platit od roku 2007.

Příslušné dokumenty včetně schváleného znění lze prohlédnout na webu poslanecké sněmovny pod číslem sněmovního tisku 1059.

Problém se zpětnými soubory SIPO

Občas dostanete od SIPA jako zpětný soubor (ZZ, VY, ZA) soubor, kde je po rozkódování viditelná jen jedna věta, ačkoliv by jich mělo být vidět dle průvodky víc.

Problém je způsoben nesprávným ukončením řádek v textu. Bez zabíhání do přílišných podrobností je každý řádek textu ukončen speciálním znakem (kombinací znaků) v textovém editoru neviditelným. Tento znak program SBN kontroluje při přebírání textu ze SIPO a podle něj rozděluje text do jednotlivých řádek a tím pádem i vět. Při záměně tohoto znaku program načte celý text jako jedinou větu a další nerozezná. Problém se vyskytuje jen občas, patrně vlivem chybného nastavení jednoho z počítačů centrály SIPO.

Řešení

Prozatím je nutno si pomoci ručně. Takový soubor otevřete v nějakém textovém editoru, např. Notepad (Poznámkový blok Windows) a na konci každého řádku stiskněte klávesu Enter. Změny uložte (Soubor - Uložit). Znuvu potom načete zpětný soubor SIPO v programu SBN, tentokrát bez kryptování. Věty by se měly tentokrát již objevit normálně.

Problém se bude řešit v další opravné verzi programu SBN.

Nová verze SBN 7.1

Nabídka nové verze


           
 
Vážení zákazníci,
po více jak dvou letech vám nabízíme
  novou  verzi  programového  systému
 
  SBN -  SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ   v.   7.1
 
Najdete v ní řadu nových funkcí a úprav, které si vyžádala praxe, častější používání
internetu, prostředí windows,... Z novinek uvádíme ty nejpodstatnější:
 
1.      Rozšířeny jsou možnosti převodů souborů PC FANDu do formátů:  TXT, XML a do nové windows verze SBN-SBNO.
2.      Možnost převodu  sestav  do windows formátu RTF a následné editace v textových editorech MS WORD, 602TEXT, WRITE - OPEN OFFICE.ORG, WORDPAD a podobně.
3.      V modulu Nájem bylo upraveno  zaokrouhlování na 50-ti haléře.
4.      U nebytových prostor je upravena položka pro nájem na 9999,- Kč na m² plochy,  doplněny jsou možnosti pro periodicitu placení, k dispozici je nová sestava Mapa nájemného, možnost výběru jen některých fondů do sestavy.
5.      V modulu Předpisová kniha je upraveno účtování poplatků z prodlení po jednotlivých dnech z aktuálního konta nájemníka.
6.      Z karty nájemce lze vystavit  Upomínku pro aktuálního nájemníka, možnost výběru jen některých fondů do sestavy.
7.      Pro urychlení práce s více provozovnami byla doplněna nová možnost kontace všech provozoven najednou.
8.      V KNIZE byla rozšířena položka Plocha pro výpočet UT  na 4 místa (9999,99 m²).
9.      V modulu Rozúčtování je doplněna vazba na nový program České pošty POŠTA 2002 pro hromadné využívání některých poštovních, např. složenek "B", za předpokladu, že obsahuje modul EXPORT a IMPORT. Nahrazuje Českou poštou již nepodporovaný program RUČNI PKH.
10.  Doplněn byl nový typ metody pro dodavatelské vyúčtování TUV, dále byl upraven formulář  vyúčtování nájemníkovi -   pro výsledky tepla a TUV.
11.  Modul Opravy/Provoz - oddělené pořízení faktur pro jednotlivé provozovny.
12.  Sestavy faktur, úkolových listů a další byly doplněny o nové možnosti výběru a řazení vystupujících záznamů.
13.  Přidána byla navigace ze souboru konstrukčních prvků (SKP) do faktur, při zápisu řádek faktur do SKP se  zároveň zapisuje i poznámka.
14.  Opravena byla celá řada dalších funkcí a sestav ve všech modulech.
 
  Verzi 7.1 systému SBN nabízíme všem registrovaným uživatelům nižší verze 7.0   formou    upgrade:
Þ   pro uživatele plné verze 7.0:                                            za cenu   1.500,- Kč  ( 1.785,- vč. DPH )
Þ   pro uživatele  verze 7.0 (do 400 bytů/nebytů) :                za cenu   1.100,- Kč  ( 1.309,- vč. DPH )
Þ   pro uživatele verze LITE 7.0:                                            za cenu     900,- Kč  ( 1.071,- vč. DPH )
Þ   rozšířená verze SBN/R 7.0:                                              za cenu  1.900,- Kč  ( 2.261,- vč. DPH ) 
 
!!!  Pro uživatele nižších (starších) verzí SBN, než je 7.0, platí výše uvedené ceny x koeficient 1,5   !!!
 
Verze SBN LITE 7.1 vám může být na vyžádání zaslána poštou.  Pokud používáte plnou verzi SBN, doporučujeme osobní návštěvu  obchodního zástupce. U více instalací nebo síťových instalací platí stejná licenční pravidla jako u nových instalací, informace získáte od obchodního zástupce.
Pokud máte o novou verzi SBN zájem, kontaktujte vám příslušného obchodního zástupce firmy ALIS s.r.o. a dohodněte se s ním na termínu osobní návštěvy k  provedení  reinstalace této verze přímo u vás !
 
V případě nejasností kontaktujte firmy:
 
ALIS s.r.o., Mariánská 538, 470 01  Česká Lípa, tel.: 487 823 806 nebo 487 824 800,
                         e-mail: alis@alis.cz,    http:// www.alis.cz
 
SH servis AV, Žižkova 98, 417 42  Krupka 1, tel.: 417 851 170 ( 603 226 609)  nebo 417 837 139 (603 481 345), příp.,    e-mail: shav@volny.cz ,    http:// www.volny.cz/shav
 
 
           za firmu ALIS, s.r.o.                                                                        za firmu  SH servis AV      
                    ing. Oldřich Gabriel                                                                ing. Vlastimil Rybola     
 

Reinstalace faktur v nové verzi SBN 7.1

Postup reinstalace faktur a UL

 

Osek dne 4.6.2005

Reinstalace dodavatelských faktur

V SBN 7.1 je doplněno číslo provozovny do evidence dodavatelských faktur. Proto je potřeba zpětně doplnit číslo provozovny (PPD) do již dříve pořízených faktur. Z dosud pořízených dat nemusí být zřejmé, ke které provozovně se která faktura vztahuje a proto je nezbytná pro reinstalaci lidská spolupráce.


Reinstalace dodavatelských faktur se provádí v rámci reinstalačního programu ve 2 krocích:

 1. Objeví se hlášení „Nejprve bude doplněno číslo provozovny na základě UL“. V prvním kroku se program pokusí doplnit příslušné číslo provozovny (PPD) do dodavatelských faktur na základě rozpisu řádků faktury (UL), pokud existuje. Součástí rozpisu UL by měla být i adresa prováděné práce a číslo provozovny bude automaticky přeneseno jako číslo provozovny pro celou fakturu.

 2. Objeví se hlášení „Pro každou instalovanou provozovnu doplňte příslušné faktury“. Protože stále ještě mohou existovat dodavatelské faktury bez doplněného čísla provozovny podle kroku 1., bude Vám nyní program nabízet postupně jednotlivé instalované provozovny a u každé vždy v editačním okně seznam faktur, kterým dosud nebylo přiděleno číslo PPD. Jednotlivé věty můžete označit klávesou F8, případně všechny věty ve výběru kombinací kláves Shift+F8. Po ukončení klávesou ENTER se provede u označených vět doplnění aktivní provozovny (PPD). Před začátkem práce na každé provozovně se objeví její číslo a název.

Poznámky

 1. V případě, že programem spravujete jedinou provozovnu, stačí v kroku 2. vybrat kombinací kláves Shift+F8 všechny faktury a tak jim přidělit číslo jediné existující provozovny.

 2. Jestliže nepoužíváte modul PROVOZ a nejsou tudíž žádné pořízené dodavatelské faktury, stačí jen potvrdit výše zmíněná hlášení podle kroků 1. a 2. klávesou ENTER.


Za SH servis AV

Jiří Mosz