Aktuality

Problém se zpětnými soubory SIPO

Občas dostanete od SIPA jako zpětný soubor (ZZ, VY, ZA) soubor, kde je po rozkódování viditelná jen jedna věta, ačkoliv by jich mělo být vidět dle průvodky víc.

Problém je způsoben nesprávným ukončením řádek v textu. Bez zabíhání do přílišných podrobností je každý řádek textu ukončen speciálním znakem (kombinací znaků) v textovém editoru neviditelným. Tento znak program SBN kontroluje při přebírání textu ze SIPO a podle něj rozděluje text do jednotlivých řádek a tím pádem i vět. Při záměně tohoto znaku program načte celý text jako jedinou větu a další nerozezná. Problém se vyskytuje jen občas, patrně vlivem chybného nastavení jednoho z počítačů centrály SIPO.

Řešení

Prozatím je nutno si pomoci ručně. Takový soubor otevřete v nějakém textovém editoru, např. Notepad (Poznámkový blok Windows) a na konci každého řádku stiskněte klávesu Enter. Změny uložte (Soubor - Uložit). Znuvu potom načete zpětný soubor SIPO v programu SBN, tentokrát bez kryptování. Věty by se měly tentokrát již objevit normálně.

Problém se bude řešit v další opravné verzi programu SBN.