Profil

Něco o firmě

profil firmy

Naše firma je zaměřena především na tvorbu a aplikaci programového vybavení a služeb s tím spojených, ale i na služby spojené s prodejem počítačové a související techniky.


Nabídka služeb:

Hotové programy:

Nabízíme komplexní poradenství při nákupu výpočetní techniky, zajištění dodávky hardware včetně dovozu uvedení do provozu a instalace programů na místě

Logo Autocont Zajistíme dodávky počítačů, doplňků a spotřebního materiálu - tabelační papír, diskety, pásky, tonery, plnění tonerových zásobníků a další

Něco o firmě Zajištění oprav prostředků výpočetní techniky, tiskáren, kontrola a technické posouzení stavu výpočetní techniky.

Prodej kopírovací techniky, tiskáren, faxů a digitálních produktů (fotoaparátů, kombinovaných zažízení ad.) značky MINOLTA

Logo SWS Prodej standardního programového vybavení pro počítače PC - např. operační systémy, textové editory, kancelářské balíky, tabulkové kalkulátory, antivirové systémy, grafické programy, počítačové hry a další včetně jejich instalace a základního zaškolení

Návrh a realizace počítačových sítí, údržbu sítí peer-to-peer (WINDOWS)

 Konzultace a připojení na internet, prodej a nastavení externích i interních modemů i jiných

Zpracování rozúčtování tepla, studené a teplé vody a ostatních služeb spojených s bydlením na zakázku pro majitele a správce domovního a bytového fondu.

Analytické práce a tvorbu programového vybavení na zakázku pro prostředí MS DOS i WINDOWS

.

Školení obsluhy, metodická a konzultační činnost při využívání níže uvedených prostředků


Další software:

Logo Alwil software Antivirový systém AVAST 4.X (Home/Profi)  firmy ALWIL software, s.r.o. špičkový systém svého druhu. Komplexní antivirová ochrana včetně elektronické pošty.

Logo PC Fand Univerzální programovací prostředek PC FAND, programátorská verze, síťové RUN TIME moduly, výukovou verzi PC FAND START i učebnici PC FAND krok za krokem s příklady, ladící prostředek PC FAND Commander , ODBC driver a další software z nabídky firmy ALIS,s.r.o. Česká Lípa

 Logo programu HobbytékaHobbytéka - program "domácí mazlíček". Naplní Vaše představy o důkladné evidenci Vašich koníčků - knih, kazet, CD a mnoho dalšího.

 

Rezidentní programy pro tisk češtiny v MS DOSu na většině tiskáren a další užitečný software. Tiskový manažer pro programy v PC FANDu pro tiskárny bez rozhraní k MS DOS s mnoha doplňujícími možnostmi. Programy pro převod textů MSDOS do editorů pracujících v OS Windows.


Logo SBN Programový systém SBN - Správce bytů a nebytů (klasik)> - systém pro správce bytového a nebytového fondu (městské / obecní úřady, firmy, realitní kanceláře, soukromé majitele a členy družstev - Předpis nájemného, tisk Evidenčního listu, evidence pasportu, evidence předpisové knihy, rozúčtování záloh, a další.

 PrLogo KEOogramový systém KEO - Komplexní evidence obce> - informační systém pro obce a města - účetnictví, personalistika, mzdy, evidence majetku, poplatky, moderní kancelář, registr obyvatel, registr nemovitostí a další, včetně nadstavby pro WINDOWS 9X, 2000, XP

Doplňující programy k systému KEO :

  • Matrika - práce matričního úřadu
  • Evidence hřbitova
  • Vodné a stočné
  • Přestupkové řízení
  • Homebanking - elektronické spojení s bankou
  • Jednoduchá grafická nadstavba k pozemkům a evidenci hřbitova
  • Úhrady za komunální odpady
  • Oceňování pozemků
  • PUO - nápověda k účetním operacím
  • Vedení skladu

 ProgramoLogo KEO-Xvý systém KEO-X elektronická podatelna> - informační systém pro vedení spisové služby pro obce a města - a zároveň základ budoucího KEO pro Windows 

ALIS - PVS - komunikační program pro spojení s "Portálem veřejné správy" (PVS). Pomocí tohoto portálu lze realizovat různá elektronická podání, prozatím především pro ČSSZ (důchdové evid. listy, přihlášky a odhlášky atd.)

GRAMIS Grafický mapový informační systém.  Stručně řečeno katastrální mapy s veškerými dostupnými informacemi z ČÚZK. Produkt firmy GEODÉZIE-TOPOS a.s.

Logo Software pro škoily Programový systém RELAX - KEŠ - informační systém pro základní, střední a střední odborné školy - evidence žáků a učitelů, klasifikace, tisk vysvědčení, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky aj. včetně ekonomických agend - účetnictví, mzdy, personalistika a evidence majetku

Logo WRS Elektronická úřední deska (jako součást WRS, tj. webového redakčního systému firmy WPARTNER). Elektronická deska zprostředkuje umístění dokumentů úřadu a obce na WWW vlastními prostředky zaměstnanců úřadu. 

Program STAR - stavební registr - program automatizující administrativu spojenou s územním, stavebním a kolaudačním řízením - program pro Stavební úřady

Logo Jednoduché účetnictví Program ÚČTO 200X - jednoduché účetnictví firmy Tichý a spol. vhodný zejména pro živnostníky a malé firmy. Porgram rovněž nainstalujeme a provedeme základní nastavení a zaškolení.

 


 Kontakty:

Adresa Žižkova 98, Krupka 1
E-mail shav@volny.cz
Telefon 411 130 409, 411 130 649
Mobil 603 481 345, 603  226 609