Právní předpisy
Právní předpisy související s bydlením

Přehled aktuálních předpisů pro oblast bytové politiky


Zákony související se stavebním řízením

Zákony související se stavebním řádem


Některé problémy diskutované okolo zákona 107/2006

S aplikací zákona o jednostranném zvýšení nájemného se objevuje množina problémů, o kterých je nutno diskutovat. Toto je příspěvek k takové diskuzi


Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v platném znění

Zákonem se upravují některé povinnosti vybraných představitelů a funkcionářů mj. územně samosprávných celků ve vztahu k registru oznámení majetkových poměrů