Aktuality

Reinstalace faktur v nové verzi SBN 7.1

Postup reinstalace faktur a UL

 

Osek dne 4.6.2005

Reinstalace dodavatelských faktur

V SBN 7.1 je doplněno číslo provozovny do evidence dodavatelských faktur. Proto je potřeba zpětně doplnit číslo provozovny (PPD) do již dříve pořízených faktur. Z dosud pořízených dat nemusí být zřejmé, ke které provozovně se která faktura vztahuje a proto je nezbytná pro reinstalaci lidská spolupráce.


Reinstalace dodavatelských faktur se provádí v rámci reinstalačního programu ve 2 krocích:

  1. Objeví se hlášení „Nejprve bude doplněno číslo provozovny na základě UL“. V prvním kroku se program pokusí doplnit příslušné číslo provozovny (PPD) do dodavatelských faktur na základě rozpisu řádků faktury (UL), pokud existuje. Součástí rozpisu UL by měla být i adresa prováděné práce a číslo provozovny bude automaticky přeneseno jako číslo provozovny pro celou fakturu.

  2. Objeví se hlášení „Pro každou instalovanou provozovnu doplňte příslušné faktury“. Protože stále ještě mohou existovat dodavatelské faktury bez doplněného čísla provozovny podle kroku 1., bude Vám nyní program nabízet postupně jednotlivé instalované provozovny a u každé vždy v editačním okně seznam faktur, kterým dosud nebylo přiděleno číslo PPD. Jednotlivé věty můžete označit klávesou F8, případně všechny věty ve výběru kombinací kláves Shift+F8. Po ukončení klávesou ENTER se provede u označených vět doplnění aktivní provozovny (PPD). Před začátkem práce na každé provozovně se objeví její číslo a název.

Poznámky

  1. V případě, že programem spravujete jedinou provozovnu, stačí v kroku 2. vybrat kombinací kláves Shift+F8 všechny faktury a tak jim přidělit číslo jediné existující provozovny.

  2. Jestliže nepoužíváte modul PROVOZ a nejsou tudíž žádné pořízené dodavatelské faktury, stačí jen potvrdit výše zmíněná hlášení podle kroků 1. a 2. klávesou ENTER.


Za SH servis AV

Jiří Mosz