Aktuality

Před započetním účtování roku 2010

Radíme především klídek a postupovat od jednoho k druhému.

 

Pro příští rok (2010) se chystá poměrně zásadní reforma účtování, rozpočtové skladby a především předávání výkazů do systému státní pokladny pro rozpočtové a další organizace. Vše se dělá správně po Česku, tj. na poslední chvíli, proto se nelze divit mnoha pochybám a nejasnostem. Pro zachování dobrého duševního rozpoložení na začátku nového roku vám nabízíme několik praktických rad. Ovšemže jejich ne/použití záleží čistě na vás.
  1. Nejdříve ze všeho je nutno dokončit vše v roce 2009. Pořídit, zaúčtovat atd. Vytvořit později výkazy a odeslat je na kraj klasickým způsobem, jak jste byli zvyklí.
  2. Rozpočet na rok 2010 lze připravovat stejně jako v minulých letech s přihlédnutím ke změnám v rozpočtové skladbě. Bude převeden do roku 2010.
  3. Pro účtování v roce 2010 bude vytvořen v rámci KEO zcela nový účetní program. Provede se to internetovou aktualizací někdy koncem roku 2009 nebo začátkem následujícího. V menu pak bude "Účetnictví do 2009" (stávající) a "Účetnictví 2010 -" (nové). Dokud nebudete mít v KEO tyto volby, nepokoušejte se účtovat rok 2010!
  4. Naopak po zmíněné aktualizaci účtovat lze včetně pořizování prvotních dokladů (faktur a vnitřních dokladů). Během účtování se bude vytvářet účtová osnova a průběžně kontrolovat na směrnou účtovou osnovu. Budou připraveny automatické operace, kontroly okruhů, předpis a zaúčtování mezd a další "fajnovosti" KEO.
  5. Roční uzávěrka roku 2009 bude zároveň vytvářet převodový můstek pro počáteční stavy roku 2010. Ovšem mechanický převod není možný. Bez vašeho zásahu převodový můstek nelze vytvořit. Na druhou stranu počáteční stavy 2010 budete potřebovat nejprve v červenci 2010, což je termín pro odevzdávání výkazů do systému státní pokladny. Takže na dopilování převodového můstku budete mít dostatek času a rozpracovaný můstek zůstane otevřený podle vaší potřeby.
  6. S prvním odevzdáním výkazů souvisí i registrace k této činnosti. Jakkoliv je času dost, doporučujeme tuto registraci nutnou k povinné komunikaci se systémem státní pokladny zahájit již v prvním čtvrtletí 2010 (oficiálně byla spuštěna 6.12.2009). Registrace je totiž několikastupňová s postupným vytvářením hesel a klíčů a nelze ji v žádném případě stihnout během jednoho dopoledne! Pokud budete chtít s registrací naši pomoc, odhadujeme, že v případě zcela hladkého a bezkolizního průběhu (nepravděpodobné, znáte to...) bude potřeba zhruba 3 návštěv k jejímu úplnému dokončení. S tímto faktorem je nutno počítat.
  7. Pro vlastní převod počátečních stavů, pořizování dokladů a účtování pro vás připravujeme opět školení s paní Haušildovou na leden a na únor. Jihočeský kraj vydal metodiku účtování, která byla přijata MF jako prověřený a doporučený materiál použitelný i v jiných krajích. Je ovšem třeba dát přednost metodice Ústeckého kraje, pokud taková bude vydána. Další materiály sledujte na ministerstvu financí, ALISu a stránkách Ústeckého kraje (až se na nich nějaký článekk vyskytne).
  8. Nezapomeňte, že koneckonců každý účetní záznam, který se ukáže jako zmatečný, lze opravným záznamem odúčtovat a naúčtovat správně.
  9. Summa summárum není žádný důvod ke stresům. Jako obvykle obdobné situace skýtají prostor pro tradiční českou schopnost improvizace. Tak se nechme prověřit...
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jc-metodika-ucetnictvi-11-12-2009.pdf Pokyny a metodiky pro účetnictví 2010 648.8 Kb
technicka-vyhlaska-sb124-09-383.pdf Pokyny a metodiky pro účetnictví 2010 1098.2 Kb
technicky-manual-predavani-dat.pdf Pokyny a metodiky pro účetnictví 2010 588.4 Kb