Aktuality

Zákon o střetu zájmů a registr oznámení

Novela příslušného zákona navodila nutnost některých kroků.

CENTRÁLNÍ REGISTR OZNÁMENÍ PO NOVELE

 

Od 1.9.2017 vstupuje v platnost novela zákona o střetu zájmů. Její (z hlediska našich zákazníků) nejdůležitější novinkou je centralizace oznámení jednotlivých funkcionářů na Ministerstvu spravedlnosti. K realizaci tohoto bodu zákona je potřeba provést několik kroků (politováníhodné je, že pokyny zasílané ministerstvem jsou kusé, neúplné a mnohdy nesrozumitelné).

Aktuální znění zákona najdete v příloze k článku

Je třeba pro pracovníka, který se bude vkládáním organizace a funkcionářů zabývat přidat v administrátorském rozhraní CzechPointu

Přístup lokálního administrátora agendu A1941 „Zákon o střetu zájmů“.

 

Příslušná agenda musí být zaregistrována v Registru práv a povinností.

 

Vlastní otevření přihlašovacího formuláře na této adrese.

Hlavní činnosti obce po přihlášení:

  • příslušný OVM se zaregistruje jako podpůrný orgán ve smyslu výše uvedeného zákona

  • příslušný OVM zapíše všechny funkcionáře podávající přiznání (vygeneruje se pro každého příhlašovací jméno a heslo, ty je třeba si zapsat!).

Rozsah povinných funkcionářů si můžete ověřit v zákonu, § 2, zejména odstavce p) a q).

 

Dále postupujete podle propozic zasílaných průběžně ministerstvem spravedlnosti. Základní údaje si přečtěte na stránkách ministerstva spravedlnosti.

 

Každý funkcionář podléhající tomuto zákonu je za odevzdání svého přiznání OSOBNĚ ODPOVĚDNÝ, případné sankce jsou vypsány v zákoně. Své přiznání podá vyplněním a odesláním formuláře po přihlášení.

Pro podání v tomto roce (podává se od 2.10 do 30.11) se používá přechodné ustanovení podle něhož se čestné prohlášení vyplňuje podle § 9 a § 10  zákona

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zakon_o_stretu_zajmu.docx Novelizované znění zákona o střetu zájmů platné od 1.9.2017 54.8 Kb