Aktuality

Nová verze Správce bytů a nebytů 7.4

Nabízíme verzi SBN 7.4 pro výpočet nájemného pro roky 2010 a následující dle platných legislativních změn.

 

Vážení zákazníci,

nabízíme vám

  novou verzi programového systému

 

 SBN -  SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ  v.  7.4

 

     Nová verze programu SBN 7.40 (ve všech variantách) reaguje na nutnost přepočtu nájemného pro rok 2010 a některé náměty spojené s nutností sledovat DPH i u zaplacených záloh na služby.

 

1. Zvyšování nájemného

Stejně jako každý rok nastává pravidelné zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného. K tomu MMR vydalo v červnu Sdělení 180/2009 Sb. s částkami cen bytů a cen m2 podlahové plochy podle jednotlivých regionů a typů sídel pro standardní i podstandardní byty. Jestliže chcete zvýšit nájemné od 1.1.2010, je nutné sdělit nájemcům výši nové sazby platné od tohoto data do 30.9.2009. Do programu byl proto doplněn nový číselník pro rok 2010. Letošní zvyšování má dvě významné odlišnosti od předchozích.

Podle zákona 107/2006 Sb. je rok 2010 posledním rokem jednostranného zvyšování. Sazby za m2 podlahové plochy bytu by tak měly dosáhnout výše uvedené ve Sdělení (a sazby pro I a II kategorii by se měly sjednotit stejně jako pro III a IV). Zvýšení je tentokráte velmi výrazné, zejména v některých regionech. V obcích se tedy vyskytly názory tento poslední krok rozdělit a nevyužít plně výše ve Sdělení uvedené. To je jistě možné, cena stanovená Sdělením je maximální, jenže pro další případné jednostranné zvýšení v roce 2011 bude takovým obcím chybět právní nástroj - zákon 107 se již na ně nebude vztahovat.

Zákon 107 byl v roce 2009 novelizován a to zákonem 150/2009 Sb. Tento zákon stanoví výčtovým způsobem sídla (zpravidla města), u nichž dochází k prodloužení jednostranného zvyšování do roku 2012. Jedná se o Prahu, všechna statutární města s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje, větší města ve Středočeském kraji a další vyjmenovaná města (podrobněji viz příslušný zákon). Úprava doby zvyšování se provádí jednoduše nastavením parametru "rok" zpět na 2, jak je uvedeno ve doprovodném textu. Navíc platí, že pro roky 2011 a 2012 nebude již vydáno další Sdělení a budou tedy stále platné ceny uvedené ve stávajícím Sdělení 180/2009 Sb.

 

2. DPH a úpravy v programu - byly doplněny funkce, které umožní do sestav doplnit DPH - 2 nové číselníky

- lze pak sledovat DPH jak v předpisu, tak i ve splátkách

 

 Verzi 7.4 systému SBN lze instalovat pouze na předchozí verzi 7.3x a všem registrovaným uživatelům nižší verze 7.2 (z roku 2006) ji nabízíme po několikaneplacených upgrade verzí 7.30, 7.30a a 7.31 ( z roku 2007 a 2008 ) tentokrát jako zpoplatněný  upgrade:

pro uživatele plné verze 7.2 a vyšší:

za cenu   2.400,- Kč ( 2.856,- vč. DPH )

pro uživatele verze 7.2 a vyšší (do 400 bytů/nebytů) :

za cenu   1.900,- Kč ( 2.261,- vč. DPH )

pro uživatele verze LITE 7.2 a vyšší:

za cenu 1.400,- Kč ( 1.666,- vč. DPH )

rozšířená verze SBN/R 7.2 a vyšší:

za cenu 2.900,- Kč ( 3.451,- vč. DPH )

!!! Pro uživatele nižších (starších) verzí SBN, než je 7.2, platí výše uvedené ceny x koeficient 1,5   !!!

 

Verze SBN LITE 7.4 vám může být na vyžádání zaslána poštou nebo si ji můžete stáhnout ve formě aktualizační záplaty .  Pokud používáte plnou verzi SBN, doporučujeme osobní návštěvu obchodního zástupce. U více instalací nebo síťových instalací platí stejná licenční pravidla jako u nových instalací, informace získáte od obchodního zástupce.

Pokud máte o novou verzi SBN zájem, kontaktujte vám příslušného obchodního zástupce firmy ALIS s.r.o. a dohodněte se s ním na termínu osobní návštěvy k provedení reinstalace a sepsání smlouvy na upgrade této verze přímo u vás !

 

V případě nejasností kontaktujte firmy:

ALIS s.r.o.,

 SH servis AV

Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa

tel.: 487 823 806 nebo 487 824 800

e-mail: alis@alis.cz

http:// www.alis.cz

Žižkova 98, 417 42 Krupka 1

tel.: 411 130 409 ( 603 226 609)

nebo přímo p. Mosze na tel: 411 130 649 (603 481 345)

e-mail: shav@volny.cz

http:// www.shav.cz

 

za firmu ALIS, s.r.o.

za firmu SH servis AV

ing. Oldřich Gabriel

ing. Vlastimil Rybola