Aktuality

Nová verze Správce bytů a nebytů 7.5

Nabízíme verzi SBN 7.5 pro stanovení uvolněného nájemného od rok 2011. Vew verzi 7.51 jsou nynbí vypočteny i závazky podle data jejich vzniku pro stanovení opravných položek.

Vážení zákazníci,

nabízíme vám

  novou verzi programového systému

 

 SBN -  SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ  v.  7.5/7.51

 

     Nová verze programu SBN 7.50 (ve všech variantách) vychází z nutnosti přejít od regulovaného nájemného v bytech doposud podléhajících  zákonu 107/2006 Sb. v pozdějším znění o jednostranně zvyšovaném nájemném na smluvní nájemné a usnadňuje úkony s tím spojené. Další změnou byla nutnost stanovit termíny vzniku závazku u dluhů pro výpočet opravných položek

 

Časové rozlišení dluhů a odpis pohledávek dle termínu vzniku (7.51)

Program nyní rozděluje pohledávky podle jejich doby vzniku a vypočítává jejich odpis pro účtárnu. Termíny jsou rozděleny po 90 dnech, což je obvyklý požadavek, ale lze je upravit a upravit i procento pro odpis.

                Postup

1.      V modulu KNIHA PŘEDPISU NÁJEMNÉHO zvolte „Sestavy“.

2.      Z dalšího menu potom „Dluhů a plateb…“  a v něm položku „4.Splatnost pohledávek 2010“.

3.      Objeví se editační okno „VZNIK DLUHU V TERMÍNECH“ s termíny ve dnech a výší odpisu dluhu pro opravné položky v procentech. Nastavené hodnoty jsou obvyklé, ale lze přidávat další termíny (klávesa <F2>) nebo naopak mazat (<Ctrl+Y>). Po skončení úprav stiskněte klávesu <ESC>.

4.      Objeví se editační okno s parametry, které vyplníte

a.      Měsíc, do něhož bude probíhat výpočet – datum termínu 0 dnů. Zadává se pouze měsíc (např. „12.2010“), program si poslední den měsíce spočte sám.

b.     Vytisknout sumární protokol za provozovnu?, zpravidla „A“ – to je podklad pro účtárnu.

c.      Vytisknout přehled rozlišení u jednotlivých nájemců?, zpravidla „N“ – vytiskne se jako kontrolní výtisk. Ale pozor, jedná se o poměrně rozsáhlou sestavu.

d.     Opravdu si přejete výpočet s těmito parametry? „A“ = výpočet a tisk vybraných sestav, „N“ = procedura skončí bez tisku.

5.      Výpočet (může trvat i několik minut) je ukončen tiskem sestav, které jste zvolili. Vytisknete je obvyklým způsobem.

 

Změna režimu výpočtu nájemného

31.12.2010 v drtivé většině měst a obcí končí regulace nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného, na jehož základě docházelo v posledních letech vždy k navyšování nájemného s počátkem následujícího roku.

Pro následující období pro pronajímatele existují 2 základní možnosti:

1.možnost:

·         Ponechat současný stav do případné další změny legislativy (ta ovšem nemusí přijít tak brzy, případně vůbec).

2.možnost:

·         Snažit se nadále postupovat dle současné legislativy, čili dle Občanského zákoníku v platném znění a začít pracovat na převodu regulovaných nájmů na nájem dohodnutý.

Tato verze SBN (7.50) má pomoci s druhou možností.

·         Převede režim nájemného z regulovaného (ve všech dosavadních formách) na nájemné dohodnuté.

·         Přepočte nové nájemné a vytiskne seznam změn (předběžně nebo definitivně) .

·         Vytiskne oznámení nájemníkům, dodatek nájemní smlouvy a evidenční list každému nájemci bytu se změněným režimem stanovení nájemného – vše fakultativně.

Několik dalších změn a oprav

Kmenový souboru plátců SIPO (seznam plátců a předpisů) pro organizaci se nyní ze SIPO dodává ve dvou variantách:

·          Základní kmen inkasa - zjednodušený přehled pouze s inkasním číslem, obdobím a předpisem.

·          Rozšířený kmen inkasa - v zásadě stejný jako původně dodávaný KM. Tedy přehled včetně jmen a kompletních adres plátců. Program podporuje oba typy, ale doporučuje se používat druhý.

 Pro odesílání poštovních poukázek „B“ začala pošta používat nový program „Podání OnLine“. Program SBN nyní umí pro tento program připravit podklady.

 

 Verzi 7.50 systému SBN lze instalovat pouze na předchozí verzi 7.4x a všem registrovaným uživatelům nižších verzí  ji nabízíme jako zpoplatněný  upgrade:

pro uživatele plné verze 7.4 a vyšší:

za cenu   1.800,- Kč  ( 2.160,- vč. DPH )

pro uživatele verze 7.4 a vyšší (do 400 bytů/nebytů) :

za cenu   1.500,- Kč  ( 1.800,- vč. DPH )

pro uživatele verze LITE 7.4 a vyšší:

za cenu   1.200,- Kč  ( 1.440,- vč. DPH )

rozšířená verze SBN/R 7.4 a vyšší:

za cenu   2.500,- Kč  ( 3.000,- vč. DPH )

!!! Pro uživatele nižších (starších) verzí SBN, než je 7.4, platí výše uvedené ceny x koeficient 1,5   !!!

 

Verze SBN LITE 7.5 vám může být na vyžádání zaslána poštou nebo si ji můžete stáhnout ve formě aktualizační záplaty .  Pokud používáte plnou verzi SBN, doporučujeme osobní návštěvu obchodního zástupce. U více instalací nebo síťových instalací platí stejná licenční pravidla jako u nových instalací, informace získáte od obchodního zástupce.

Pokud máte o novou verzi SBN zájem, kontaktujte vám příslušného obchodního zástupce firmy ALIS s.r.o. a dohodněte se s ním na termínu osobní návštěvy k provedení reinstalace a sepsání smlouvy na upgrade této verze přímo u vás !

 

V případě nejasností kontaktujte firmy:


 

ALIS s.r.o.,

 SH servis AV

Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa

tel.: 487 823 806 nebo 487 824 800

e-mail: alis@alis.cz

http:// www.alis.cz

Žižkova 98, 417 42 Krupka 1

tel.: 411 130 409 ( 603 226 609)

nebo přímo p. Mosze na tel: 411 130 649 (603 481 345)

e-mail: mosz@shav.cz

http:// www.shav.cz

 

za firmu ALIS, s.r.o.

za firmu SH servis AV

ing. Oldřich Gabriel

ing. Vlastimil Rybola