Aktuality

Datové schránky a co s nimi

Od začátku roku se objevuje nový fenomén Datové schránky. Zde je několik základních informací pro vás.

 

Datové schránky a co s nimi

Pravděpodobně jste zaznamenali zvýšenou (zatím především informační) aktivitu ministerstva vnitra ohledně zavádění a používání Datových schránek. Aniž bychom chtěli opakovat, co už jste slyšeli, či snad uslyšíte na školeních, dočtete se v časopisech nebo se dozvíte na různých brífincích, chceme shrnout dnes známá fakta a popsat naši možnou spolupráci při zavádění těchto nových technologií.
Především jsou datové schránky součástí šířeji pojatého projektu zvaného eGovernement česky asi nejlépe elektronizace veřejné správy. Cílovým stavem je propojení různých registrů a databází udržovaných různými státními orgány a umožnění přístupu občanů a dalších orgánů ke specifickým údajům těmto občanům přístupným dle jejich oprávnění. V propagační kampani MV tento projekt zastupuje rozverný panáček EGON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CzechPoint je prvním a velmi úspěšnou aplikací postupujícího eGovernementu. Podle fungování CzechPointu si lze udělat hrubou představu o datových schránkách.

Co to vlastně je Datová schránka

Představte si PO Box se zaručeným doručováním zpráv, s kontrolou vyzvednutí, u nějž je zaručemé, kdo zásilku posílá, který zásilky nejen přijímá ale i odesílá. Toto vše v elektronické podobě je datová schránka.

 

 

 

 

 

 

Pojem datová schránka zavádí zákon č. 300/2008 Sb. A zároveň stanovuje povinnost orgánů veřejné moci (mezi nimi i obecním a městským úřadům) využívat ke komunikaci navzájem i dalšími osobami datové schránky. Systém datových schránek bude spuštěn 1.7.2009 a do 90 dnů budou (snad automaticky?) zřízeny datové schránky všem orgánům veřejné moci. Systém datových schránek garantuje MV ČR a spravuje Česká pošta s.p. Na základě podmínek sjednaných s ministerstvem. Vlastní ISDS (informační systém datových schránek) je zpracováván firmou Telefónica O2, a.s. na základě výběrového řízení.

Co to znamená pro nás (obchodní zástupce i úřady)?

S datovými schránkami bude v zásadě možno pracovat jako s jakoukoliv jinou poštou včetně „papírové“, ale specifické požadavky elektronické komunikace nutí spíše uvažovat o programu na počítačové zpracování takové komunikace. Obecně se mluví o programech pro zpracování spisové služby, též uváděno zkratkou SSL.
Asi pro Vás nebude žádným překvapením, že na našich stránkách dostanete především informace o SSL fy ALIS, s.r.o., která je páteří balíku programů pro obecní a městské úřady KEO-X.

Na základě probíhajícího řešení technických otázek propojení mezi ISDS a SSL různých výrobců bude i SSL KEO-X připravena na komunikaci pomocí datových schránek od 1.7. letošního roku. Podrobnější informace žádejte od svých obchodních zástupců fy ALIS, tedy od nás.

Pro nás zase tato záležitost znamená nastudování nových předpisů, nových technologií a předání těchto informací a zjednodušení postupů vám. Mnozí z našich zákazníků si možná ještě pamatují, jak jsme je kdysi nabádali k zasíťování jejich počítačů nebo ke koupi modemu na telefonní linku pro napojení na internet a elektronickou poštu. Ruku na srdce, mnozí (spíš mnohé) z vás si mysleli, že je to zbytečnost, kterou si jen vylepšujeme zisk. Předpokládám, že dnes bez sítě a internetu nedáte ránu a svou práci bez nich si nedovedete představit. Ujišťujeme vás, že stejně tomu po počátečních potížích růstu bude i s CzechPointem a zůstane-li politická vůle i s datovými schránkami a dalšími komponenty eGovernementu.

Konverze dokumentů

Několikrát již citovaný zákon č. 300/2008 Sb. zavádí ještě jeden pojem, který si zaslouží zmínku a to je konverze dokumentů. Konverzí dokumentů se v intenci tohoto zákona rozumí převod z listinné do elektronické podoby a naopak. Vaše úřady se stanou centry pro konverzi dokumentů pro občany především pomocí scanneru a tiskárny. Ale tento úkon bude spojen i s jejich ověřením – tedy doložkou, že elektronická podoba listiny odpovídá písemné a naopak. Z toho vyplývá, že konverzi nebude moci provádět ledakdo, bude k tomu potřebné školení a oprávnění na úrovni vidimace a legalizace.

Dotační tituly pro vybavení úřadů

Jelikož se jedná o částečné převedení státní správy na bedra samospráv, je třeba očekávat dotace na zřízení konverzních míst a snad i nějaký příspěvek na provoz. Doporučujeme sledovat jednotlivé dotační tituly především MV ČR a přiměřeně rychle reagovat. Sami se budeme snažit získané informace předávat Vám nejlépe na našich www stránkách.
Jako přílohu tohoto článku je uložena prezentace k problematice Datových schránek přednesená na školení v Krupce dne 29.1.2009.
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
egovernment-a-projekt-datove-schranky2.ppt 1862.1 Kb