Aktuality

Příprava na spuštění základních registrů

Blíží se spuštění základních registrů, zkontrolujte si svou připravenost na jejich provoz.

1. Provedení úpravy informací o OVM a administrátorovi

Provádí se komunikací pomocí formulářů přes automatickou podatelnu MV ČR - datová schránka vu33nsr.

Formuláře naleznete http://www.czechpoint.cz/dokumentace/formulare

nebo na http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?ref=ovm&part=documentation

2. Nastavení práv v administraci dat OVM

Provádí se na adrese http://spravadat.gov.cz

nebo na https://www.czechpoint.cz/spravadat/

Pokud nemáte zřízen přístup k CzechPoint@Office, je možné tak učinit formulářem na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/462

3. Kontrola adres a staveb v registru územní identifikace (RÚIAN)

Základní informace na adrese http://www.ruian.cz

Vstup do produkčního prostřeí registru na adrese http://www.epusa.cz/ext/login/isui/

Před spuštěním ZR je nutno překontrolovat zejména rozdíly mezi adresami v ISEO a ISÚI tam, kde bydlí osoby. Jejich komunikace s úřady by byla po 1.7.2012 nesmírně komplikovaná!

4. Nastavení působnosti v agendách

Doplnění registru práv a povinností na adrese https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/

5. Zaregistrování svých programů

Vstup do systému informací o informačních systémech veřejné správy https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/

Přihlášení pomocí kvalifikovaného certifikátu zaměstnance (QCA, elektronický podpis). Je potřeba požádat e-mailem o přidělení přístupi k seznamu IS o ISVS

6. Vstup do jednotného identitního prostředí JIP

 Je potřeba požádat formulářem na adrese http://www.czechpoint.cz/dokumentace/formulare/files/zadost_registrace_AIS.zfo

obdržený formulář vyplnit a odeslat.

7. Přihlášení k INFOportu

Nepovinné (asi), ale užitečné (snad). Provádí se vyplněním formuláře na adrese http://www.szrcr.cz/uploads/Registrace_infoPORT_1_3o.zfo

nebo na adrese http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/25