Aktuality

Nová verze SBN 7.1

Nabídka nové verze


           
 
Vážení zákazníci,
po více jak dvou letech vám nabízíme
  novou  verzi  programového  systému
 
  SBN -  SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ   v.   7.1
 
Najdete v ní řadu nových funkcí a úprav, které si vyžádala praxe, častější používání
internetu, prostředí windows,... Z novinek uvádíme ty nejpodstatnější:
 
1.      Rozšířeny jsou možnosti převodů souborů PC FANDu do formátů:  TXT, XML a do nové windows verze SBN-SBNO.
2.      Možnost převodu  sestav  do windows formátu RTF a následné editace v textových editorech MS WORD, 602TEXT, WRITE - OPEN OFFICE.ORG, WORDPAD a podobně.
3.      V modulu Nájem bylo upraveno  zaokrouhlování na 50-ti haléře.
4.      U nebytových prostor je upravena položka pro nájem na 9999,- Kč na m² plochy,  doplněny jsou možnosti pro periodicitu placení, k dispozici je nová sestava Mapa nájemného, možnost výběru jen některých fondů do sestavy.
5.      V modulu Předpisová kniha je upraveno účtování poplatků z prodlení po jednotlivých dnech z aktuálního konta nájemníka.
6.      Z karty nájemce lze vystavit  Upomínku pro aktuálního nájemníka, možnost výběru jen některých fondů do sestavy.
7.      Pro urychlení práce s více provozovnami byla doplněna nová možnost kontace všech provozoven najednou.
8.      V KNIZE byla rozšířena položka Plocha pro výpočet UT  na 4 místa (9999,99 m²).
9.      V modulu Rozúčtování je doplněna vazba na nový program České pošty POŠTA 2002 pro hromadné využívání některých poštovních, např. složenek "B", za předpokladu, že obsahuje modul EXPORT a IMPORT. Nahrazuje Českou poštou již nepodporovaný program RUČNI PKH.
10.  Doplněn byl nový typ metody pro dodavatelské vyúčtování TUV, dále byl upraven formulář  vyúčtování nájemníkovi -   pro výsledky tepla a TUV.
11.  Modul Opravy/Provoz - oddělené pořízení faktur pro jednotlivé provozovny.
12.  Sestavy faktur, úkolových listů a další byly doplněny o nové možnosti výběru a řazení vystupujících záznamů.
13.  Přidána byla navigace ze souboru konstrukčních prvků (SKP) do faktur, při zápisu řádek faktur do SKP se  zároveň zapisuje i poznámka.
14.  Opravena byla celá řada dalších funkcí a sestav ve všech modulech.
 
  Verzi 7.1 systému SBN nabízíme všem registrovaným uživatelům nižší verze 7.0   formou    upgrade:
Þ   pro uživatele plné verze 7.0:                                            za cenu   1.500,- Kč  ( 1.785,- vč. DPH )
Þ   pro uživatele  verze 7.0 (do 400 bytů/nebytů) :                za cenu   1.100,- Kč  ( 1.309,- vč. DPH )
Þ   pro uživatele verze LITE 7.0:                                            za cenu     900,- Kč  ( 1.071,- vč. DPH )
Þ   rozšířená verze SBN/R 7.0:                                              za cenu  1.900,- Kč  ( 2.261,- vč. DPH ) 
 
!!!  Pro uživatele nižších (starších) verzí SBN, než je 7.0, platí výše uvedené ceny x koeficient 1,5   !!!
 
Verze SBN LITE 7.1 vám může být na vyžádání zaslána poštou.  Pokud používáte plnou verzi SBN, doporučujeme osobní návštěvu  obchodního zástupce. U více instalací nebo síťových instalací platí stejná licenční pravidla jako u nových instalací, informace získáte od obchodního zástupce.
Pokud máte o novou verzi SBN zájem, kontaktujte vám příslušného obchodního zástupce firmy ALIS s.r.o. a dohodněte se s ním na termínu osobní návštěvy k  provedení  reinstalace této verze přímo u vás !
 
V případě nejasností kontaktujte firmy:
 
ALIS s.r.o., Mariánská 538, 470 01  Česká Lípa, tel.: 487 823 806 nebo 487 824 800,
                         e-mail: alis@alis.cz,    http:// www.alis.cz
 
SH servis AV, Žižkova 98, 417 42  Krupka 1, tel.: 417 851 170 ( 603 226 609)  nebo 417 837 139 (603 481 345), příp.,    e-mail: shav@volny.cz ,    http:// www.volny.cz/shav
 
 
           za firmu ALIS, s.r.o.                                                                        za firmu  SH servis AV      
                    ing. Oldřich Gabriel                                                                ing. Vlastimil Rybola