Aktuality

Nabídka provedení analýzy pro potřeby GDPR

Nabízíme provedení auditu uložených osobních dat z hlediska zpracování a procesů při tom z pohledu Obecného nařízení

Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“ nebo „GDPR“).

 

V této souvislosti naše firma SH servis AV nabízí:

Zpracování analýzy procesů zpracování osobních údajů, která bude obsahovat:

 • předběžný dotazník se stanovením organizační struktury Vašeho úřadu a úvodními informacemi

 • identifikace dat a procesů

 • mapování evidencí obsahujících OsÚ v elektronické i papírové podobě

 • zjištění údajů, které se v těchto evidencích vyskytují

 • zjištění časového cyklu, po který jsou údaje uchovávány a vyhodnocení souladu s Obecným nařízením

 • zjištění všech zpracovatelů OsÚ, kterým tyto poskytujete

 • vyhodnocení rizik spojených se zpracováním OsÚ na Vašem úřadě

 • předběžnou zprávu po prvotním šetření

 • závěrečnou zprávu s celkovou analýzou a hodnocením rizik

 • proškolení zaměstnanců

 

Naše přednosti:

 • Jsme součástí konsorcia, které je členem komory pověřenců pro ochranu osobních údajů a má již praktické zkušenosti se zvládáním této časově velmi náročné problematiky GDPR.

 • Více než 25 let spolupráce s obecními/městskými úřady, svazky obcí a příspěvkovými organizacemi (školy, mateřské školky, domovy důchodců), znalosti v oblasti organizace práce, výpočetní techniky a používaného software. Kdo vás může znát lépe, než stávající dodavatel informačního systému?

 • Osobní a poctivý přístup, vzájemná důvěra.

 • Řada opatření provedených na základě našich doporučení, jejichž opodstatněnost prokázal čas.

 • Víme jak na to. Níže uvedený ceník byl zpracován po zralé úvaze. My si to u vás i u nás odpracujeme!

 • Většina firem se soustředí na práci pověřence. Aby však mohl pověřenec začít pracovat, potřebuje v první řadě kvalitní analýzu. V případě zájmu vám rádi doporučíme vhodného pověřence za výhodných podmínek.

 

 

Orientační ceník dle počtu obyvatel včetně DPH:

0-300 26.620,- Kč jednorázově

301-500 33.880,- Kč jednorázově

501-1000 42.350,- Kč jednorázově

1001-3000 54.450,- Kč jednorázově

Mateřská škola a svazek obcí 14.520,- Kč jednorázově

Cenu pro školy stanovujeme individuálně.

 

Protože je analýza velice časově náročná, mělo by se na ní začít pracovat neprodleně. Čeká nás práce na několik týdnů.

 

Jako úvod do problematiky GDPR pro OVM Vám nabízíme “fyzické“ školení v Proboštově v Kulturním domě dne 13.3.2018 od 9.00 do 13.00“dle zvláštní nabídky.

Další informace budou na našich webových stránkách na adrese: https://www.shav.cz