Aktuality

Některé problémy zákona 107/2006 Sb.

Informace a diskuze k některým sporným bodům zákona o jednostranném zvyšování nájemného

Na našem webu by umístěn článek diskutující některé sporné body zákona především z hlediska pronajímatelů.  Najdete jej v sekci "Právní předpisy".