Aktuality

Seminář datové schránky a spisová služba KEO-X

V předstihu uvádíme osnovu prosloveného příspěvku na semináři v rámci školení dne 15.6.2009 v Koloseu v Krupce.

Seminář Datové schránky a Spisová služba KEO-X

16.6.2009 - Koloseum Krupka - Jiří Mosz

 

  1. Datové schránky – stručný přehled a termíny

1.      Zopakování základních údajů a faktů o datových schránkách a jejich využití

2.      Spuštění provozu systému DS 1.7.2009

3.      Nejpozdější aktivace datové schránky 1.11.2009

4.      Základní pravomoci má starosta, může ji ovšem delegovat na jiného pracovníka / jiné pracovníky úřadu

  1. Novela zákona o datových schránkách a technické vyhlášky

1.      Připuštění provozu i mezi FO a PO

2.      Postihy za zneužití datových schránek pro nevyžádané nabídky a podobné účely 10 – 30 tis. pro FO a 10 – 30 mil. pro PO.

3.      Vyhláška o použitých formátech příloh, prozatím je zakázán formát EXE a ZIP

4.      Vyhláška o datové konverzi dokumentů

  1. Spisová služba KEO-X a datové schránky

1.      Příjem na podatelnu jako běžná korespondence s ověřením odesílatele

2.      Vytvoření pošty, datová schránka jako nový způsob odeslání

3.      Ověření existence datové schránky příjemce, při neexistenci nabídka na jiný způsob doručení

4.      Kontrola doručenky

5.      Vše ostatní jako u běžné pošty doručené i k odeslání

6.      Převod do PDF s využitím technologií Software602 s.r.o.

  1. Obce s rozšířenou působností a technologická centra

1.      Využití technologických center ORP jako školícího a poradenského střediska

2.      Centra ORP jako negarantované úložiště rozpracované korespondence

3.      Použití hostované SSL provozované TC ORP

4.      Smlouvy s TC nejsou uzavírány povinně

  1. Autorizovaná a neautorizovaná konverze dokumentů

1.      Konverze dokumentů z papírové do elektronické podoby (scanner) a naopak tiskárna

2.      Autorizovaná konverze – běžná konverze spojená s vidimací dokumentu. Elektronicky bude řešená pomocí CzechPointu

3.      Neautorizovaná konverze – totéž jako v předchozím bodu s tím, že je potvrzen otisk časového razítka.