KEO-X

Informační systém KEO - X

IS KEO-X - novější generace software pro ÚSC zahrnuje evidenční moduly a Spisovou službu.

Programový systém 2.generace  KEO-X  je programem určeným pro městské a obecní úřady. Především řeší problematiku Evidence obyvatel s vazbou na Základní registry, Evidence domů, bytů, pozemků, evidence smluv, dalé zahrnuje moduly na Oceňování pozemků, evidence Hřbitovů, Matriky, Evidence psů, Vidimace a legalizace.

Podpora modulu pro vedení spisové služby s moduly Podatelna, Referent, Výpravna s vazbou na Czechpoint a Konverzi z moci úřední bude ukončena ke konci roku 2017. Je nahrazena modernějším systémem KEO4.

Bližší informace zde: http://www.alis.cz/cs/produkty/keo-x