KEO-W

Informační systém KEO-W

Ekonomický systém KEO-W

Ekonomický systém KEO-W zahrnuje modul Účetnictví s jednou i více bankami i pokladnami, Fakturací, vedení agendy Poplatky a dalších příjmových agend a 

volitelné  moduly DPH, Homebanking, vazbu na Insolvenční restřík i možnost zveřejnění rozpočtu včetně plnění v modulu Rozpočet na webu.

Bližší informace zde: http://www.alis.cz/cs/produkty/keo-w