Ceník

Aktuální ceník od 1.1.2016

Změny v ceníku od roku 2016

             

 CENÍK  PRACÍ  A  SLUŽEB

             
 platný od 1. 1. 2016
             
Práce       Cena 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

 Základní sazba -  školení,  konzultace,  poradenství a  metodická pomoc                      550,- Kč/h
k software ( KEO, KEO-X, KEO-W, KEO4, SBN, SBN-W a doplňujících úloh  
 ALIS-PVS, ALIS-UIS, GRAMIS, WRS, Účto20XX a dalších)    
 
Programátorské práce  - instalace  a  reinstalace  software, aktualizace  software a dat,  650,- Kč/h
                                     - úprava sestav, číselníků a parametrů podle požadavků zákazníka,         
                                     - zálohování dat (bez ceny média),         
                                     - nastavení systému, menu, antivirová kontrola PC            

                                     - tvorba a úpravy procedur (dle charakteru),

                                     - napojení úřadu na elektronizaci státní správy (CzechPoint, Základní registry, Státní pokladna a další) včetně instalace a zprovoznění potřebných certifikátů.

 
 
 Instalace    -  instalace operačních systémů a  ovladačů                           700,-  Kč/h
                    - instalace a nastavení sítí LAN, konfigurace stanic     
 
Oprava havarijních stavů  - záchrana dat, odvirování PC (dle charakteru)                   750,- Kč/h
Hardwarové práce  -montáž a demontáž , výměna komponent počítače                                      550,- Kč/h
 
Webové stránky  -  tvorba stránek dle dodaných podkladů                                           1.000,- Kč /A4
                             -  údržba, aktualizace                                                                                            600,- Kč/h
 
Expresní příplatek za provedení prací mimo pořadí                                      + 50 % z ceny práce
             
   Účtujeme  za  návštěvu minimálně  1 hodinu a pak za každou započatou půlhodinu.
   Právo fakturace vzniká po provedené práci potvrzené Zakázkovým listem. Doba splatnosti faktury je 14 dnů. 
   Cestovné bude účtováno samostatně - sazba za km 10,- Kč.  Tato se může měnit s ohledem na aktuální ceny PHM, silniční daně, pojistné a další související náklady a výši náhrad cestovného dle příslušných platných předpisů. 
             
  Cena poskytovaných služeb po internetu  - tzv. Vzdálená správa  :
             
Práce do 10 minut Zdarma
Práce od 10 do 30 minut  300,- Kč
Práce od 30 minut do 1 hodiny a dále (bude účtováno každých započ.15 minut) 600,- Kč/h
             
Fakturace za služby po internetu  bude prováděna jednou za měsíc dle naší evidence provedených prací.
Tato služba je závislá na instalaci příslušného software.  
             
HOT-LINE  (konzultace po telefonu) je registrovaným uživatelům poskytován zdarma.
Nabídka a rozsah našich služeb je uveden na našich webových stránkách:  www.shav.cz
Vyhrazujeme si právo případné úpravy ceníku prací v případě překročení míry inflace 5% od 1.1.2016.